Thông tư 47/2017/TT-BTTTT

Lọc bài viết theo:

Điều kiện trở thành khách hàng thường xuyên của các nhà mạng  19/01/2018

Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động cũng là một nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT...

Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước 18/01/2018

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định từ 01/03/2018, các nhà mạng chỉ được khuyến mại đến tối đa 20% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả trước, dừng khuyến mại đến 50% giá trị thẻ nạp cho nhóm thuê bao này.