Thông tư 13/2019/TT-BNV

Lọc bài viết theo:

Phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới nhất 03/11/2020

Không chỉ có một loạt quy định mới liên quan đến tiêu chuẩn, chế độ với công chức cấp xã, Thông tư 13/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/12/2019 còn có hướng dẫn cụ thể về cách tính phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

2 trường hợp công chức cấp xã chỉ cần bằng trung cấp 18/12/2019

Mặc dù từ 25/12/2019, theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV, công chức cấp xã phải có bằng đại học tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu này.

6 quy định mới từ 25/12/2019 mọi cán bộ, công chức xã cần biết 18/12/2019

Thông tư 13/2019/TT-BNV vừa được ban hành ngày 06/11/2019, chính thức có hiệu lực từ 25/12/2019 có rất nhiều điểm mới, ảnh hưởng đến mọi cán bộ, công chức cấp xã hiện nay.

Lương cán bộ, công chức cấp xã được xếp thế nào theo Thông tư 13? 17/12/2019

Bên cạnh nhiều quy định mới về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã, Thông tư 13/2019/TT-BNV còn hướng dẫn xếp lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của nhóm đối tượng này.

Tuyển dụng công chức xã: Không phân biệt bằng chính quy, tại chức 17/12/2019

Bên cạnh tiêu chuẩn, chính sách mới đối với cán bộ, công chức cấp xã thì một trong những nội dung đáng quan tâm tại Thông tư 13/2019/TT-BNV là những điều kiện để có thể đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.

Có đến 5 chức danh công chức cấp xã được bố trí 2 người trở lên  16/12/2019

Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có nhiều điểm mới nổi bật.

Mới: Từ 25/12/2019, công chức cấp xã phải có bằng Đại học  16/12/2019

Một trong điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư 13/2019/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành vào đầu tháng 11/2019 vừa qua chính là nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã.

Chưa thay thế ngay công chức cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn 16/12/2019

Đây là một nội dung mới được Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đã có Thông tư mới hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã 16/12/2019

Ngày 06/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.