Thông tư 04/2020/TT-BTP

Lọc bài viết theo:

Quy định mới về số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 21/07/2020

Thông tư 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 hướng dẫn nhiều nội dung mới về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân so với Thông tư số 15 năm 2015.

Từ 16/7/2020, thư từ không còn là chứng cứ chứng minh cha mẹ con 06/07/2020

Để tạo điều kiện cho công dân thực hiện thủ tục liên quan đến hộ tịch, mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020.

Quy định mới về giá trị sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/07/2020

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Không cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn đồng giới 03/07/2020

So với Thông tư 15/2015/TT-BTP, Thông tư 04/2020/TT-BTP đã bổ sung thêm nhiều quy định mới hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ông bà đăng ký khai sinh cho cháu không cần Giấy ủy quyền 02/07/2020

Để tạo điều kiện cho việc đăng ký khai sinh cho trẻ được thuận tiện hơn, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04 năm 2020 hướng dẫn một số quy định về hộ tịch, thay thế Thông tư 15 hiện nay.

7 điểm mới đáng chú ý của Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịch 02/07/2020

Sau hơn 05 năm được áp dụng, Thông tư 15/2015/TT-BTP đã bị Bộ Tư pháp thay thế bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP. Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 16/7/2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý, được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Mới: Đã có hướng dẫn cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bị mất 02/07/2020

Để “gỡ rối” nhiều vấn đề liên quan đến hộ tịch, gây khó khăn cho người dân, mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Cha, mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng 01/07/2020

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch năm 2015 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.