Thông tư 03/2019/TT-BNV

Lọc bài viết theo:

Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất 05/06/2019

LuatVietnam cung cấp Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất 04/06/2019

LuatVietnam cung cấp Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn mới về việc chuyển công tác với viên chức  03/06/2019

Nội dung này được nêu tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức….

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển 30/05/2019

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức  30/05/2019

Tại Thông tư 03/2019/TT-BNV, Bộ Nội vụ không chỉ hướng dẫn về tuyển dụng công chức, viên chức…, mà còn có hướng dẫn mới về hợp đồng làm việc của viên chức.

Quy định mới về xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức 29/05/2019

Một trong những nội dung được sửa đổi tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ là quy định về xếp ngạch, bậc lương đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng.

Thông tư 03: Nội quy thi tuyển công chức, viên chức mới nhất 29/05/2019

Bộ Nội vụ vừa ra Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức…

Từ 01/7/2019, viên chức chỉ cần đạt 50 điểm trong bài thi thăng hạng  28/05/2019

Đây là nội dung của Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.