Tiêu chuẩn TCVN 9536:2021 Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9536:2021

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9536:2021 Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng
Số hiệu:TCVN 9536:2021Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Ngày ban hành:28/12/2021Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9536:2021

MÁY THU HÌNH - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Television sets - Energy efficiency

Lời nói đầu

TCVN 9536:2021 thay thế TCVN 9536:2012;

TCVN 9536:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

MÁY THU HÌNH - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Television sets - Energy efficiency

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy thu hình có công suất danh định nhỏ hơn 1 000 W, gồm một màn hình và một hoặc nhiều bộ thu/bộ điều hưởng nằm trong cùng một vỏ bọc hoặc nằm tách rời.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả các bộ TV/VCR, TV/DVD, TV/VCR/DVD kết hợp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy thu hình có chức năng máy tính, OCAP, IP và các bộ thu truyền hình khác có các chức năng đặc biệt.

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phân cấp hiệu suất năng lượng của máy thu hình.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011), Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

TCVN 13476-1:2021 (IEC 62087-1:2015), Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan - Xác định công suất tiêu thụ - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 13476-2:2021 (IEC 62087-2:2015), Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan - Xác định công suất tiêu thụ - Phần 2: Tín hiệu và phương tiện

TCVN 13476-3:2021 (IEC 62087-3:2015), Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan - Xác định công suất tiêu thụ - Phần 3: Máy thu hình

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 13476-1:2021 (IEC 62087-1:2015), TCVN 13476-2:2021 (IEC 62087-2:2015), TCVN 13476-3:2021 (IEC 62087-3:2015) và các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây.

3.1

Chế độ bật (on mode)

Chế độ mà máy thu hình được nối với nguồn cung cấp và thực hiện các chức năng chính.

3.2

Chế độ chờ thụ động (passive standby power mode)

Chế độ mà máy thu hình vẫn được nối với nguồn cung cấp bên ngoài nhưng không thực hiện các chức năng chính. Thiết bị có thể chuyển sang chế độ khác bằng cơ cấu điều khiển từ xa hoặc tín hiệu nội bộ nhưng không chuyển được chế độ bằng tín hiệu bên ngoài.

3.3

Chế độ tắt (off mode)

Chế độ mà máy thu hình được ngắt khỏi nguồn cung cấp bằng nút tắt nguồn nhưng không rút phích cắm nguồn và không thực hiện chức năng nào phụ thuộc vào nguồn bên ngoài. Thiết bị không th chuyển sang chế độ khác bất kỳ bằng cơ cấu điều khiển từ xa, tín hiệu nội bộ hoặc tín hiệu bên ngoài. Lưu ý là vẫn có thể có tiêu thụ điện nếu có bộ lọc EMC hoặc các linh kiện khác về phía nguồn của công tắc nguồn.

3.4

Chỉ số hiệu suất năng lượng (energy efficiency index)

K

Tỷ số giữa công suất tiêu thụ đo được của máy thu hình, P, và công suất tiêu thụ tham chiếu, Pref.

3.6

Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) (Minimum Energy Performance Standard)

Công suất tiêu thụ lớn nhất cho phép của máy thu hình.

3.7

Cấp hiệu suất năng lượng (energy efficiency grade)

Cấp hiệu suất năng lượng được xác định dựa trên ch số hiệu suất năng lượng và được chia thành năm cấp từ cấp 1 đến cấp 5. Cấp 5 là cấp hiệu suất năng lượng tốt nhất.

4  Hiệu suất năng lượng tối thiểu và cấp hiệu suất năng lượng

4.1  Hiệu suất năng lượng tối thiểu

4.1.1  Hiệu suất năng lượng tối thiểu ở chế độ tắt và chế độ chờ thụ động

Công suất tiêu thụ lớn nhất của máy thu hình ở chế độ tắt và chế độ chờ thụ động phải theo Bảng 1.

Bảng 1 - Công suất tiêu thụ lớn nhất (Pmax (MEPS)) của máy thu hình

Chế độ của máy thu hình

Pmax (MEPS), W

Chế độ tắt

Pmax 0,3

Chế độ chờ thụ động

Pmax 0,5

4.1.2  Hiệu suất năng lượng tối thiểu ở chế độ bật

Công suất tiêu thụ lớn nhất của máy thu hình ở chế độ bật được xác định thông qua ch số hiệu suất năng lượng, K, và được xác định như trong Điều 5. K = 0,42 được lấy là mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với máy thu hình ở chế độ bật.

4.2  Cấp hiệu suất năng lượng

Các cấp hiệu suất năng lượng được quy định như trong Bảng 1.

Bảng 2 - Cấp hiệu suất năng lượng

Cấp

Chỉ số hiệu suất năng lượng, K

1

0,30 < K ≤ 0,42

2

0,23 < K ≤ 0,30

3

0,16 < K ≤ 0,23

4

0,10 < K ≤ 0,16

5

K ≤ 0,10

 

5  Phương pháp xác định chỉ số hiệu suất năng lượng

Chsố hiệu suất năng lượng, K, được xác định như sau:

(1)

trong đó

Pref  ng sut tiêu thụ tham chiếu, tính bằng W

P  Công suất tiêu thụ được đo theo phương pháp quy định trong Điều 6, tính bằng W

Công suất tiêu thụ tham chiếu, Pref, của máy thu hình được xác định như sau:

Pref = Pbasic + A × 4,3224

(2)

trong đó

Pref

Công suất tiêu thụ tham chiếu, tính bằng W

Pbasic

= 20 W đối với máy thu hình có một bộ điều hưng/bộ thu nhưng không có ổ đĩa cứng

 

= 24 W đối với máy thu hình có (các) ổ đĩa cứng

 

= 24 W đối với máy thu hình có hai hoặc nhiều bộ điều hưng/bộ thu

 

= 28 W đối với máy thu hình có (các) ổ đĩa cứng và hai hoặc nhiều bộ điều hưởng/bộ thu

 

= 15 W đối với máy thu hình dạng màn hình

A

diện tích phần hiển thị của màn hình máy thu hình, tính bằng đềximét vuông (dm2)

6  Xác định công suất tiêu thụ của máy thu hình

6.1  Điều kiện đo

6.1.1  Đo công suất tiêu thụ ở chế độ tắt và chế độ chờ

Đối với điều kiện thử nghiệm, áp dụng các điều kiện như quy định trong 4.2 và 4.3 của TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011).

Ngoài ra:

- Điện áp nguồn: 220 V ± 1 %.

- Tần số: 50 Hz ± 1 %.

Đối với dụng cụ đo, áp dụng các điều kiện như quy định trong 4.4 của TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011).

6.1.2  Đo công suất tiêu thụ ở chế độ bật (trung bình)

Áp dụng điều kiện đo chung quy định trong Điều 5 của TCVN 13476-3:2021 (IEC 62087-3:2015). Ngoài ra:

- Điện áp nguồn: 220 V ± 2 %.

- Tần số: 50 Hz ± 1 %.

6.2  Tiến hành đo

6.2.1  Đo công suất tiêu thụ ở chế độ tắt và chế độ chờ

Áp dụng quy trình đo quy định trong Điều 5 của TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011).

6.2.2  Đo công suất tiêu thụ ở chế độ bật (trung bình)

Áp dụng quy trình đo quy định trong Điều 6 của TCVN 13476-3:2021 (IEC 62087-3:2015), sử dụng tín hiệu video nội dung quảng bá động.

6.3  Độ không đảm bảo đo

Các phép đo công suất tiêu thụ ở chế độ tắt và chế độ chờ phải được thực hiện với độ không đảm bảo đo nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 W ở mức tin cậy 95 %.

Các phép đo công suất tiêu thụ ở chế độ bật phải được thực hiện với độ không đảm bảo đo nhỏ hơn hoặc bằng 2 % ở mức tin cậy 95 %.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Hiệu suất năng lượng tối thiểu và cấp hiệu suất năng lượng

5  Phương pháp xác định chỉ số hiệu suất năng lượng

6  Xác định công suất tiêu thụ của máy thu hình

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi