Thông báo 382/TB-VPCP 2018 kết luận về hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 382/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 08 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các bộ, cơ quan, ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. Một số kết quả nổi bật:

Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, báo chí, xuất bản, in, phát hành,...Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả nổi bật là:

- Viễn thông, công nghệ thông tin đã có bước phát triển nhanh, hiện có khoảng 50.000 doanh nghiệp, doanh thu tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mức tăng trưởng GDP; đã xuất hiện nhiều tập đoàn lớn, có thương hiệu uy tín. Hệ thống cáp quang đã được triển khai đến tận xã phường, thôn, bản trong cả nước; sóng di động đã phủ tới hơn 90% dân số; các dịch vụ viễn thông ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; bưu chính phát triển nhanh và tham gia ngày càng sâu vào thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, các cơ quan Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh.

- Bộ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

- Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành được tăng cường, tạo điều kiện cho báo chí, xuất bản phát triển, phát huy vai trò báo chí cách mạng, phục vụ hiệu quả cho sự lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực và các kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành thông tin và truyền thông.

II. Những tồn tại, hạn chế:

Triển khai quy hoạch báo chí còn chậm; quản lý báo chí, mạng xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông còn bất cập, chưa cụ thể, chưa rõ ràng để xử lý sai phạm của báo chí. Công tác tham mưu trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật vẫn còn những trường hợp chậm, chất lượng chưa cao, thậm chí còn để xảy ra sai sót, vi phạm nghiêm trọng. Việc phân bổ băng tần viễn thông phục vụ phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng 4G, tiến tới 5G còn lúng túng, chậm trễ. Việt Nam vẫn là một trong những nước có nguy cơ cao trên thế giới về lây nhiễm mã độc, phần mềm độc hại, nhưng việc ứng phó, khắc phục còn lúng túng, bị động. Công tác cải cách hành chính có mặt còn chậm.

III. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào những trọng tâm sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo kết luận của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, người làm báo để có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý báo chí, thông tin điện tử và mạng xã hội. Có giải pháp hiệu quả để giám sát, quản lý các mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích dự báo xu thế thông tin và những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội, kịp thời có cảnh báo và giải pháp ứng phó.

Tăng cường công tác quản lý đối với các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục các sai sót trong hoạt động xuất bản vừa qua.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng viễn thông:

Khẩn trương phân bổ quyền sử dụng băng tần 2.6GHz theo quy định cho các doanh nghiệp viễn thông để nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và phát triển 5G.

Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, mua sắm, đặc biệt là thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số nhất là về nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật.

3. Chỉ đạo phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực, làm tốt vai trò đầu tầu, dẫn dắt về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông để đưa nước ta từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm. Ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ thông tin mang nhãn hiệu “Made in Viet Nam”, đưa nước ta thành cường quốc về công nghệ thông tin, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển thông minh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

4. Quan tâm đào tạo, chuyển đổi nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, kịp thời cảnh báo, ứng cứu hiệu quả các sự cố.

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát triển Chính phủ điện tử.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

IV. Về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Về việc cấp phép cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, làm trung gian kết nối các ngân hàng với các doanh nghiệp và cá nhân:

Đề nghị các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.

2. Về cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về xem xét cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để nạp tiền cho các dịch vụ nội dung số:

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 57/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia:

Đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Đề án, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc giao Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông là 2 hạt nhân triển khai Chính phủ điện tử Việt Nam:

Đồng ý, Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

6. Về cho phép xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo quy trình thủ tục rút gọn và trình vào tháng 12 năm 2018:

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7688/VPCP-KSTT ngày 14 tháng 8 năm 2018 và thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về sửa đổi Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 nhằm mở rộng phạm vi chi của Quỹ cho Công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng:

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

8. Về tăng cường đầu tư cho Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng:

Việc tăng cường đầu tư là cần thiết. Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

9. Về phát triển Hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với các hệ thống viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến an ninh quốc gia thì sử dụng sản phẩm Việt Nam sản xuất:

Đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy định pháp luật liên quan; lưu ý bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, tham gia.

11. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam trên cơ sở thúc đẩy các doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyển sang phát triển, kinh doanh công nghệ cao:

Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về đề nghị giao Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trên cơ sở thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông dân sự lớn, kể cả các doanh nghiệp tư nhân tham gia:

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

13. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Cục Công nghiệp, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin trên cơ sở Vụ Công nghệ thông tin hiện có:

Đồng ý về chủ trương. Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ, bảo đảm các tiêu chí thành lập Cục, thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

14. Về cho phép thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo lộ trình đã được Bộ Chính trị thông qua, có bước đi phù hợp:

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện theo đúng Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Trung ương và Bộ Chính trị thông qua và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

15. Về tăng cường đầu tư cho Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá chuyên sâu:

Việc tăng cường đầu tư là cần thiết. Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

16. Về cho phép chuyển sang cơ chế đặt hàng báo chí, phát thanh truyền hình và tăng chi đặt hàng báo chí, phát thanh truyền hình lên 1% ngân sách chi thường xuyên:

Việc đặt hàng báo chí, phát thanh truyền hình thực hiện theo quy định; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương đánh giá tình hình, hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực này, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

17. Về đề xuất việc Việt Nam trở thành đối tác quốc gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về CMCN 4.0:

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện.

18. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư xây dựng một số phòng Lab, Trung tâm sáng tạo 4.0, phục vụ cho cộng đồng startup:

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

19. Về đưa chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng về cách mạng công nghiệp 4.0 và kỹ năng về kinh tế số vào chương trình giáo dục, đào tạo từ cấp phổ thông đến dạy nghề và đại học:

Đồng ý đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

20. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy trình, thủ tục rút gọn:

Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo rõ lý do áp dụng quy trình thủ tục rút gọn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

21. Về chi bổ sung thu nhập không quá 02 lần lương ngạch bậc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để thực hiện cơ chế tài chính theo các Quyết định số 39/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2017, số 40/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2017, số 44/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ:

Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn để Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

22. Về cho phép thí điểm thực hiện bổ sung thu nhập tăng thêm không quá 01 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và các loại phụ cấp (nếu có) cho khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2019-2020, kinh phí lấy từ nguồn thu phí quyền hoạt động viễn thông được để lại của Văn phòng Bộ:

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, theo đó “từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Trường hợp đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông cần có đề án riêng, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

23. Về cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giữ lại và phát triển trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn như một trường dạy nghề chất lượng cao về ICT và cách mạng công nghiệp 4.0 thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông:

Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ý kiến của Thường trực Chính phủ tại Thông báo kết luận số 542/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

24. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo không sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương:

Giao Bộ Nội vụ xem xét, xử lý kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

25. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý bàn giao cơ sở nhà đất tại số 05 Ông Ích Khiêm (Hà Nội) từ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho Cục Bưu điện Trung ương:

Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 13716/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý cơ sở nhà, đất tại số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: TTTT, TC, KHĐT, CA, QP, TP, NV, KHCN, GDĐT, LĐTBXH, NHNNVN;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Đài Truyền hình VN;
- Đài Tiếng nói VN;
- Thông tấn xã VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, PL, ĐMDN, KSTT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). BH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 382/TB-VPCP

Thông báo 382/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:382/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:01/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi