Quyết định 5336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5336/QĐ-UBND

Quyết định 5336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5336/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:29/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 5336/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NGẦM HÓA LƯỚI ĐIỆN KẾT HỢP CÁP VIỄN THÔNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 6976/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 27/TTr-STTTT ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Chỉ đạo ngầm hóa), gồm các thành viên như sau:
1. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban.
2. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban,
4. Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban.
5. Đại diện Ban Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá Sở Tài chính, Ủy viên.
8. Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Một thành viên, Ủy viên.
9. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
10. Ông Tô Văn Trường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet), Ủy viên.
11. Ông Nguyễn Thái Hiệp, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông FPT Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
12. Ông Phan Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist (SCTV), Ủy viên.
13. Ông Lê Phước Hiếu Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV, Ủy viên.
14. Ông Lê Quang Triệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Ủy viên.
15. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (Tradincorp), Ủy viên.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạchĐầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB; CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;
- Các Báo, Đài (để đưa thông tin và truyền thông);
- VPUB; các PVP;
- Các Phòng CV, CNN, TTCB
- Lưu VT, (CNN/Đ) MH 110
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NGẦM HÓA LƯỚI ĐIỆN KẾT HỢP
CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố,
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn Ban Chỉ đạo ngầm hóa
1. Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
2. Chỉ đạo sự phối hợp giữa các Sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa và các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
3. Chỉ đạo, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thi công đồng bộ các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố với các dự án triển khai công trình giao thông, công trình cải tạo vỉa hè,...
4. Thành lập, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo ngầm hóa Thành phố,
5. Tổ chức tuyên truyền công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
6. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
7. Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo ngầm hóa theo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, kiến nghị với Bộ ngành Trung ương các chủ trương, biện pháp triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo ngầm hóa
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo ngầm hóa được cấp theoquy định.
 
Chương II
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
Điều 4. Trưởng Ban
Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo ngầm hóa; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố và các vấn đề khác thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.
Điều 5. Phó Trưởng ban Thường trực - Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Giúp Trưởng ban trực tiếp điều phối hoạt động, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố; tham mưu trình Ban Chỉ đạo ngầm hóa ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
Chuẩn bị nội dung họp, báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo ngầm hóa,
Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hạ ngầm mạng cáp viễn thông theo kế hoạch; giải quyết các khó khăn trong lĩnh vực ngầm hóa cáp viễn thông.
Thông báo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, báo đài trên địa bàn Thành phố triển khai tuyên truyền chủ trương của Thành phố về công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông cho nhân dân biết để hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thi công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 6. Phó Trưởng ban - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải
Chỉ đạo chung trong công tác tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thỏa thuận với Ủy ban nhân dân quận huyện để cấp phép đào đường, vỉa hè cho các đơn vị chủ đầu tư sau khi các đơn vị đã trình đầy đủ hồ sơ xin triển khai thi công các công trình ngầm viễn thông và điện lực.
Chỉ đạo phối hợp thi công các dự án công trình xây dựng, sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông, công trình ngầm hóa chiếu sáng công cộng triển khai đồng bộ với các công trình ngầm hóa lưới điện và hệ thống cáp viễn thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 7. Phó Trưởng ban - Lãnh đạo Sở Công Thương
Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng thực hiện các công trình ngầm hóa lưới điện đồng bộ với ngầm hóa cáp viễn thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 8. Thành viên - Lãnh đạo Sở Xây dựng
Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn các dự án xây dựng đảm bảo bố trí sử dụng chung để lắp đặt các công trình ngầm hóa lưới điện và hệ thống cáp viễn thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 9. Thành viên - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với các Sở ngành liên quan xem xét và hướng dẫn các chủ đầu tư công trình hạ ngầm lưới điện, cáp viễn thông tham gia hỗ trợ lãi suất vốn vay thuộc Chương trình kích cầu của thành phố; xem xét bố trí nguồn vốn triển khai ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng để đáp ứng kế hoạch ngầm hóa chung.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 10. Thành viên - Lãnh đạo Sở Tài chính
Phối hợp với các Sở ngành liên quan hướng dẫn cho đơn vị, doanh nghiệp các nội dung liên quan trong lĩnh vực giá của các công trình ngầm hóa cáp viễn thông theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 11. Thành viên - Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH
Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo tiến độ và phân kỳ các giai đoạn hạ ngầm cáp điện lực kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và chịu giám sát về tiến độ, chất lượng của các Sở ngành chức năng.
Định kỳ tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ngầm hóa; báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ngầm hóa; kiến nghị các nội dung, giải pháp đề nghị Ban Chỉ đạo ngầm hóa xem xét hỗ trợ.
Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công khi hạ ngầm cáp viễn thông để đảm bảo an toàn điện trong thi công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
Điều 12. Thành viên - đại diện doanh nghiệp viễn thông tham gia xây dựng ngầm hóa cáp viễn thông
Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố-TNHH thực hiện theo tiến độ và phân kỳ các giai đoạn hạ ngầm cáp điện lực kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chịu giám sát về tiến độ, chất lượng của các Sở ngành chức năng.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức để triển khai thực hiện các nội dung với tiến độ theo kết luận của Ban Chỉ đạo ngầm hóa.
Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ngầm để Ban Chỉ đạo ngầm hóa xem xét hỗ trợ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
 
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 13. Chế độ họp
Ban Chỉ đạo ngầm hóa 1 năm họp thường kỳ 4 lần, Trong trường hợp đột xuất có thể họp bất thường do Trưởng ban quyết định triệu tập hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực triệu tập.
Các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa tham dự đầy đủ các buổi họp; trường hợp vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người khác họp thay và ý kiến của người dự họp thay được xem là ý kiến chính thức của thành viên đó.
Chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ cho các kỳ họp do Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa chuẩn bị.
1. Giữa các kỳ họp, Phó Trưởng ban Thường trực triển khai, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các công việc liên quan đến quá trình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố.
Điều 14. Chế độ phối hợp xem xét, lấy ý kiến giải quyết các khó khăn vướng mắc
Ban Chỉ đạo ngầm hóa giao Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Một thành viên định kỳ mỗi tháng họp hai lần với các chủ đầu tư doanh nghiệp viễn thông để tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ngầm hóa trong quá trình thực hiện các dự án cho Phó Trưởng ban Thường trực và các Phó Trưởng ban còn lại.
Căn cứ báo cáo của các đơn vị, Phó Trưởng ban Thường trực xem xét, đánh giá các kết quả thực hiện; tổ chức họp hoặc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền xử lý của các đơn vị.
Đối với các khó khăn thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo, tham mưu Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa để xem xét giải quyết.
Kết quả công tác triển khai thực hiện sẽ được gửi báo cáo cho Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa.
Điều 15. Chế độ kiểm tra quá trình thực hiện dự án
1. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban Thường trực xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, đặc biệt tại các dự án triển khai chậm tiến độ.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa, các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện liên quan tham dự hoặc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo kế hoạch.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 16. Các thành viên Ban Chỉ đạo ngầm hóa, các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
Điều 17. Trong quá trình áp dụng Quy chế này, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn và tình hình triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố trên cơ sở kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở ngành có liên quan./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi