Quyết định 30/2009/QĐ-UBND thời gian mở đóng, cửa quán Internet ở tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành:29/06/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 186/TTr-STTTT ngày 02 tháng 6 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này điều chỉnh hoạt động đối với đại lý Internet là tổ chức, cá nhân tại địa bàn tỉnh Sơn La nhân danh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông cho người sử dụng, thông qua hợp đồng đại lý và hưởng thù lao.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của của Quyết định này là các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, bến xe, v.v… khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước dịch vụ trong phạm vi các địa điểm nói trên đều phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và thực hiện đầy đủ các quy định về đại lý, trừ các quy định liên quan đến giá cước đối với người sử dụng dịch vụ.

Điều 2. Thời gian mở, đóng cửa của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Thời gian mở cửa: Từ 06 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút hàng ngày.

2. Thời gian đóng cửa: Từ 23 giờ 01 phút của ngày hôm trước đến 05 giờ 59 phút của ngày hôm sau.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước đối với đại lý Internet; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các đại lý Internet, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố và các ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời nắm bắt, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với các đại lý Internet, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, chỉ đạo việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các đại lý Internet, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

5. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phổ biến, ký hợp đồng đại lý Internet đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý đối với các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về Internet và các quy định tại Quyết định này.

6. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng: Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đại lý Internet và các quy định tại Quyết định này.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vướng mắc nảy sinh, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX.LD(01), 80bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

 

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi