Quyết định 2622/QĐ-UBND Thái Nguyên 2023 bổ sung tiêu chuẩn máy móc thiết bị chuyên dùng tại QĐ 3025/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2622/QĐ-UBND

Quyết định 2622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Phụ biểu 08 kèm theo Quyết định 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2622/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Việt Hùng
Ngày ban hành:24/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 2622/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Phụ biểu 08 kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 24/2018-QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4005/TTr-STC ngày 13/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Phụ biểu 08 kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức hiện hành; Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị đảm bảo đúng mục đích và theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
Sonnk.T10.QĐ43.

CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

Phụ lục

Bổ sung Phụ biểu 08 kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông

(Kèm theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng MMTBCD được trang bị tối đa

I

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử

24

Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DdoS) có băng thông xử lý từ 500 Mbps trở lên

Cái

01

25

Thiết bị phát hiện và ngăn chặn mã độc lớp mạng có băng thông xử lý từ 250 Mbps trở lên

Cái

01

26

Thiết bị tường lửa ứng dụng Web có băng thông xử lý từ 500Mbps trở lên

Cái

02

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước theo hình thức đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước theo hình thức đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi