Quyết định 165/2003/QĐ-UB Đà Nẵng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 165/2003/QĐ-UB

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:165/2003/QĐ-UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Năm
Ngày ban hành:15/12/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 165/2003/QĐ-UB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

Số: 165/2003/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Uỷ ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

-Căn cứ Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 98/CP ngày 13 tháng 9 năm1997 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài;

- Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức, cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 4
- TV TU, TT HĐND t/p (để b/c)
- CT, các PCT
- CPVP
- Lưu VT, p.Văn xã

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2003/QĐ-UB, ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn thành phố, bao gồm: Quản lý báo chí của thành phố Đà Nẵng; cấp phép và quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, báo chí của địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Văn hóa- Thông tin thành phố là cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa- Thông tin thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí của các tổ chức nước ngoài được phép hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

1. Xây dựng dự án quy hoạch phát triển báo chí địa phương theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa- Thông tin;

2. Tham gia xem xét các đề nghị của cơ quan chủ quản về việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí của thành phố;

3. Quản lý hoạt động của báo chí, nhà báo trên địa bàn thành phố; quản lý và giúp đỡ việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí;

4.a. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa-Thông tin cấp thẻ Nhà báo cho phóng viên thuộc các cơ quan báo chí của địa phương đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

b. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề Nghị Bộ Văn hóa-Thông tin cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

5. Kiến nghị các chính sách, chế độ về hoạt động báo chí. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về báo chí;

6. Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí;

7. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ lưu chiểu theo quy định của Luật Báo chí và quy định tại điều 16 Nghị định số 51/ 2002/NĐ- CP của Chính phủ;

8. Xem xét cho phép các cơ báo chí trung ương các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi có quyết định cho phép của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các cơ quan báo chí trên mới được hoạt động;

9. Thanh tra, kiểm tra hoặc chủ trì phối hợp kiểm tra việc thực hiện Luật Báo chí và xử lý vi phạm các quy định về báo chí;

10. Nhắc nhở và kiểm tra các tổ chức, người có trách nhiệm và cơ quan báo chí trả lời hoặc cải chính trên báo.

Điều 3: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan với nước ngoài có hoạt động thông tin, xuất bản, phát hành các ấn phẩm mang tính báo chí trên địa bàn thành phố phải chấp hành đúng Luật Báo chí; Nghị định 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 về Quy chế hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 98/CP ngày 13 tháng 9 năm 1997 về Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và Nghị định 51/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 về quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4: Thủ tục mở văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, phát hành:

1. Các cơ quan báo chí trung ương, cơ quan báo chí của địa phương khác có yêu cầu hoạt động tại thành phố Đà Nẵng phải làm thủ tục xin phép mở văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, phát hành (sau đây gọi chung là văn phòng đại diện). Hồ sơ đề nghị đặt văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí trung ương, cơ quan báo chí địa phương khác tại thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

a. Công văn của cơ quan báo chí nêu rõ: Tên đơn vị, mục đích, lý do xin phép, thời gian hoạt động, địa điểm đặt trụ sở, đối tượng phục vụ, phạm vi và phương thức phát hành;

b. Văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản;

c. Bản sao giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp,

d. Quyết định thành lập Văn phòng đại diện và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý;

e. Lý lịch của Trưởng đại diện hoặc người phụ trách;

g. Danh sách trích ngang của cán bộ, phóng viên, nhân viên;

h. Hồ sơ về nhà nơi xin đặt trụ sở: Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê, mượn nhà của chủ sở hữu với cơ quan báo chí ( kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành). Nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm trụ sở thì phải có ý kiến đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

2. Hồ sơ đề nghị đặt văn phòng đại diện nộp tại Ban tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng. Quy trình, thời gian cho phép đặt văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại quyết định số 11/ 2001/ QĐ- UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 5: Quản lý phóng viên:

Thủ trưởng các cơ quan báo chí địa phương, người phụ trách văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú chịu trách nhiệm về đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên do báo giới thiệu hoạt động nghiệp vụ. Các cơ quan báo chí địa phương chọn cộng tác viên là người Việt Nam đang ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài phải có báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Nguyên tắc phát tin:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều 10 của Luật Báo chí.

2. Báo chí đưa tin về chủ trương, chính sách, quyết định... của thành phố Đà Nẵng phải căn cứ vào nguồn tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hoá-Thông tin có chế độ thông tin thường xuyên và trong trường hợp cần thiết có thông tin chính thức bằng văn bản về các sự kiện đối nội, đối ngoại của thành phố.

3. Khi đưa tin về các vụ án đã có quyết định khởi tố và đang trong quá trình điều tra, báo chí phải thực hiện theo đúng Khoản 2, Điều 7 của Luật Báo chí.

Điều 7: Phát hành báo chí, lưu chiểu:

Các cơ quan báo, tạp chí, bản tin xuất bản và phát hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện chế độ lưu chiểu theo quy định của Luật Báo chí và nộp lưu chiểu cho Sở Văn hoá- Thông tin thành phố một (01) bản trước khi phát hành.

Điều 8: Họp báo:

1. Tất cả các tổ chức, công dân muốn họp báo tại thành phố Đà Nẵng phải báo bằng văn bản với Sở Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Nẵng chậm nhất là 24 giờ đồng hồ ( trong giờ hành chính ) trước khi họp báo:

a. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng uỷ quyền cho Sở Văn hóa- Thông tin thành phố xem xét cho phép họp báo đối với các nội dung hoạt động đã có chủ trương của cấp thẩm quyền;

b. Các cuộc họp báo có người nước ngoài tham dự, Sở Văn hóa- Thông tin phối hợp với Sở Ngoại vụ trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho phép họp báo;

c. Các cuộc họp báo ở thành phố Đà Nẵng có giấy phép của Bộ Văn hóa- Thông tin phải đăng ký giấy phép tại Sở Văn hóa- Thông tin thành phố.

2. Nội dung văn bản xin phép họp báo phải ghi rõ: Tổ chức (hoặc cá nhân) xin phép họp báo, mục đích, nội dung người chủ trì, đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức họp báo.

3. Việc họp báo chỉ được tổ chức sau khi cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản. Trong thời gian 06 giờ đồng hồ trước khi họp báo, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí không có văn bản trả lời xem như đã đồng ý .

4. Các cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam muốn tổ chức họp báo tại thành phố Đà Nẵng phải tuân theo các quy định về hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 9: Các cơ quan báo chí địa phương , các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú phải định kỳ hằng năm báo cáo tóm tắt tình hình họat động, số lượng cán bộ, phóng viên của đơn vị mình với Sở Văn hoá- Thông tin thành phố (chậm nhất hết ngày 10 tháng 12). Khi có sự thay đổi về nhân sự, trụ sở phải có văn bản báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền theo luật định và theo quy định tại Quyết định số 11/ 2001/ QĐ- UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Chương III. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 10: Sở Văn hóa-Thông tin thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Văn hoá- Thông tin khen thưởng đối với báo chí thành phố. Trong trường hợp đột xuất, xem xét khen thưởng các tác phẩm báo chí, các cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác có đóng góp tích cực phục sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Điều 11: Thanh tra chuyên ngành Văn hóa-Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố. Việc xử lý vi phạm và thẩm quyền xử phạt, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12: Khi có khiếu nại , tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với báo chí của thành phố, các cơ quan nhận được đơn thư xử lý theo Luật Báo chíLuật Khiếu nại tố cáo, thông báo kết quả xử lý cho Sở Văn hoá- Thông tin thành phố và UBND thành phố.

Điều 13: Quyết định xử lý vi phạm về hoạt động báo chí được thông báo đến cơ quan chủ quản báo chí. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí tiếp thu và có hình thức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin thành phố chủ trì cùng với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này

Điều 15: Trong quá trình thực hiện, nếu có gì trở ngại, vướng mắc, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí cần phản ảnh ngay về Sở Văn hóa-Thông tin thành phố để báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi