Quyết định 1555/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1555/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1555/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1555/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành:05/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 1555/2011/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

Số: 1555/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

------

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23.11.2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06.4.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 16/TTr-STTTT ngày 04.11.2011,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản, quy định đã ban hành trái với Quyết định này.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc xây dựng mới, cải tạo các công trình viễn thông và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) là chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành, khai thác, quản lý và kinh doanh cơ sở hạ tầng viễn thông; các đơn vị thiết kế, thi công, sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Công trình hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm các công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các chất thải và các công trình khác.

Công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm các tuy nen; hào kỹ thuật; hệ thống cống, bể kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp truyền hình, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác.

Cơ sở hạ tầng viễn thông: Là tập hợp các thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và các công trình viễn thông.

Công trình viễn thông: Là công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị lắp đặt trên đó.

Mạng viễn thông: Là tập hợp thiết bị viễn thông được liên kết với nhau bằng đường truyền dẫn để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Thiết bị viễn thông: Là thiết bị kỹ thuật, bao gồm phần cứng và phần mềm, được dùng để thực hiện viễn thông.

Đường truyền dẫn: Là tập hợp thiết bị viễn thông dùng để xác lập một phần hoặc toàn bộ đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định.

Nhà trạm: Là công trình xây dựng để bảo vệ thiết bị viễn thông và các thiết bị phụ trợ khác.

Cống, bể cáp: Là hệ thống cống, ống, bể cáp phục vụ việc kéo cáp thông tin ngầm dưới mặt đất.

Cột treo cáp: Là cột bằng thép hoặc bê tông cốt thép dùng để treo cáp viễn thông, cáp truyền hình.

Trạm BTS: Trạm thu, phát sóng thông tin di động bao gồm cột anten, nhà trạm, các trang thiết bị đảm bảo việc thu, phát sóng thông tin di động và các thiết bị phụ trợ khác.

Cột BTS: Là các cột dùng để treo anten thu, phát sóng thông tin di động.

Một đổi một: Nghĩa là các doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi cơ sở hạ tầng cho nhau theo nguyên tắc đơn vị A sử dụng chung hạ tầng của đơn vị B và ngược lại đơn vị B được đơn vị A cho phép sử dụng chung hạ tầng tại các vị trí tương ứng.

Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, doanh nghiệp truyền hình cáp: Gọi chung là doanh nghiệp viễn thông.

Cáp, dây thuê bao và các thiết bị của doanh nghiệp viễn thông; cáp và thiết bị của doanh nghiệp truyền hình cáp: Gọi chung là cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông.

Điều 4. Một số quy định chung

1. Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, quy hoạch của các ngành có liên quan; đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông quyết định việc bắt buộc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Các doanh nghiệp không tự thỏa thuận được với nhau trong việc sử dụng chung phương tiện thiết yếu.

b) Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị.

c) Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để phục vụ hoạt động viễn thông công ích.

3. Đối với các doanh nghiệp đã có sẵn cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh thì khuyến khích chia sẻ hạ tầng viễn thông theo hình thức “một đổi một”.

4. Các cơ quan chức năng chỉ xem xét cấp giấy phép xây dựng hạ tầng viễn thông khi doanh nghiệp thực hiện những nội dung sau:

a) Cam kết tuân thủ đúng Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT&CNTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là quy hoạch BCVT&CNTT); quy hoạch của các ngành có liên quan; các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đã đàm phán với các doanh nghiệp khác trong việc sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật mà không thỏa thuận được với lý do chính đáng (phải có văn bản giải trình cụ thể).

c) Cam kết xây dựng hạ tầng viễn thông đủ khả năng đáp ứng cho các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn tỉnh sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi có nhu cầu.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Quy định về việc xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông để gây sức ép, cạnh tranh không lành mạnh, phá hoại tài sản hoặc làm gián đoạn tín hiệu thông tin của các doanh nghiệp cùng sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

 

Điều 5. Xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật:

1.1. Các hình thức xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

a) Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sau đó cho các doanh nghiệp sử dụng (cho thuê hoặc cho mượn) để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác.

b) Nhà nước và các doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sau đó phân chia dung lượng cho các doanh nghiệp sử dụng để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác theo tỷ lệ đầu tư.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sau đó cho các doanh nghiệp thuê lại để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác.

1.2. Việc sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác được thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

1.3. Việc sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật được thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; đồng thời đảm bảo nguyên tắc giúp người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

2. Nội dung xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật:

a) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tòa nhà có nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn…), công trình xây dựng công cộng có trách nhiệm thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, điểm truy nhập trong tòa nhà; đồng thời bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông lắp đặt cột anten trên nóc tòa nhà, lắp đặt thiết bị thu, phát sóng trong tòa nhà, trong công trình xây dựng công cộng nếu việc lắp đặt là khả thi về kỹ thuật và phù hợp với quy hoạch BCVT&CNTT.

b) Chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trung tâm dịch vụ, thương mại và các công trình giao thông có trách nhiệm bố trí mặt bằng để các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

c) Chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thiết kế; đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc sử dụng chung để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch BCVT&CNTT.

d) Cáp, dây thuê bao, thiết bị viễn thông được phép lắp đặt trong các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và UBND cấp huyện hướng dẫn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông.

e) Đối với các khu vực: đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trung tâm dịch vụ, thương mại và các công trình giao thông đã có các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho việc sử dụng chung. Các doanh nghiệp viễn thông không được xây dựng hệ thống cống, bể cáp mà phải phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sẵn có.

f) Đối với các khu vực đã có các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật nhưng không đáp ứng được cho việc sử dụng chung thì khi nhận được đề nghị thuê sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đơn vị sở hữu công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cùng cải tạo, nâng cấp, mở rộng sau đó phân chia dung lượng sử dụng theo tỷ lệ đầu tư và chi phí quản lý vận hành, bảo trì. Nghiêm cấm việc đầu tư, xây dựng nhiều hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật trên cùng một tuyến.

g) Các đơn vị sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm công bố các thông tin về hạ tầng như: dung lượng, mức giá cho thuê, các điều kiện kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác cho các cơ quan quản lý chuyên ngành và các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng biết.

h) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, đơn vị sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật phải có văn bản trả lời các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Nếu quá thời hạn nêu trên mà đơn vị sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật không có văn bản trả lời, đơn vị có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết.

i) Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông được xác định trên cơ sở giá thành nhằm thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác.

Điều 6. Xây dựng và sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp

1. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp: Đối với các khu vực chưa có các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật hoặc các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng được việc sử dụng chung, các doanh nghiệp viễn thông được phép xây dựng hệ thống cống, bể cáp trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống cống, bể cáp phải thiết kế đảm bảo cho việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp.

b) Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác.

c) Các doanh nghiệp sở hữu hệ thống cống, bể cáp phải công bố dung lượng và mức giá cho thuê của từng tuyến tương ứng cho các doanh nghiệp viễn thông khác khi có nhu cầu và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Doanh nghiệp chưa có hệ thống cống, bể cáp phải thỏa thuận để sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp của các doanh nghiệp có sẵn trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

2. Nội dung xây dựng và sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp:

a) Các doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ thiết kế cho doanh nghiệp sở hữu hệ thống cống, bể cáp để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, doanh nghiệp sở hữu hệ thống cống, bể cáp phải có văn bản trả lời doanh nghiệp có nhu cầu thuê sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp sở hữu hệ thống cống, bể cáp không có văn bản trả lời, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết.

b) Các khu vực đã có hệ thống cống, bể cáp nhưng không đáp ứng được cho việc sử dụng chung thì khi nhận được đề nghị thuê lại sử dụng chung cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp phối hợp, bàn bạc cùng cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, bể cáp sau đó phân chia dung lượng sử dụng theo tỷ lệ đầu tư. Nghiêm cấm việc đầu tư, xây dựng nhiều hệ thống cống, bể cáp trên cùng một tuyến.

c) Khi thi công, vận hành, bảo dưỡng cáp, dây thuê bao ngầm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và an toàn cho mạng lưới.

Điều 7. Xây dựng và sử dụng chung cột treo cáp       

1. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung cột treo cáp:

a) Các doanh nghiệp không được trồng cột treo cáp hoặc sử dụng hệ thống cột điện lực để kéo cáp treo ở các khu vực bắt buộc ngầm hóa 100% mạng cáp, dây thuê bao.

b) Đối với các tuyến đường đã có hệ thống cột treo cáp. Các doanh nghiệp khác khi có nhu cầu kéo cáp treo phải phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng sẵn có. Nghiêm cấm việc đầu tư, xây dựng nhiều hệ thống cột treo cáp trên cùng một tuyến.

c) Không được tự ý treo cáp lên hệ thống cột điện lực, cột treo cáp khi chưa được đơn vị sở hữu cột điện lực, cột treo cáp cho phép.

d) Nếu trên một tuyến cùng tồn tại tuyến cột treo cáp và tuyến cống, bể ngầm thì việc sử dụng chung hạ tầng phải được ưu tiên sử dụng tuyến cống, bể ngầm.

2. Nội dung xây dựng và sử dụng chung cột treo cáp:

a) Cáp, dây thuê bao viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện lực tại các khu vực chưa thể hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt. Các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thống cột điện lực cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cột điện lực để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông.

b) Cáp, dây thuê bao viễn thông lắp đặt trên cột điện lực, cột treo cáp phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của ngành thông tin và truyền thông, các ngành khác có liên quan.

c) Đối với mạng cáp, dây thuê bao treo hiện có chưa thể ngầm hoá được, các doanh nghiệp phải chủ động cải tạo, sắp xếp lại; tổ chức thu hồi, tháo dỡ các cáp, dây thuê bao không sử dụng trên mạng để đảm bảo tuyến cáp, dây thuê bao vững chắc, an toàn và mỹ quan.

Điều 8. Xây dựng và sử dụng chung cột, nhà trạm BTS

1. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung cột, nhà trạm BTS:

a) Các doanh nghiệp khi xây dựng cột, nhà trạm BTS phải tuân thủ đúng quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp, quy hoạch BCVT&CNTT; các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành và Quy định cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008.

b) Trước khi xây dựng cột, nhà trạm BTS các doanh nghiệp phải thiết kế đảm bảo (kết cấu, độ rộng nhà trạm, chiều cao anten) cho việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng; đồng thời phải công bố khả năng đáp ứng và mức giá cho thuê của từng vị trí tương ứng cho các doanh nghiệp viễn thông khác và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Các doanh nghiệp sở hữu các trạm BTS phải chia sẻ hạ tầng cột, nhà trạm BTS với các doanh nghiệp khác trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Đối với các trạm BTS đang hoạt động không đáp ứng được nhu cầu sử dụng chung, các doanh nghiệp có thể cải tạo, nâng cấp cột, nhà trạm BTS đảm bảo cho việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi có nhu cầu.

2. Nội dung xây dựng và sử dụng chung cột, nhà trạm BTS:

a) Ngoài việc tuân thủ quy hoạch BCVT&CNTT, các cột BTS phải cách nhau tối thiểu 100m, dưới khoảng cách này các doanh nghiệp không được xây dựng, lắp đặt cột BTS mà phải thực hiện đàm phán với doanh nghiệp sở hữu trước đó để thuê lại dùng chung cột, nhà trạm BTS.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý, giám sát việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng cho các doanh nghiệp tăng cường sự hợp tác, sử dụng chung hệ thống cột, nhà trạm BTS đảm bảo mục tiêu số cột sử dụng chung từ 2 trạm BTS trở lên đến năm 2011 là 60%, đến năm 2015 là 80%.

c) Chủ đầu tư xây dựng các trạm BTS phải thiết kế cột BTS đảm bảo (kết cấu và chiều cao) tối thiểu lắp được hệ thống anten cho 03 trạm đối với cột BTS loại 1 và 02 trạm đối với cột BTS loại 2. Nhà trạm BTS có diện tích đảm bảo tương xứng với số trạm BTS sử dụng chung.

d) Các doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng chung cột, nhà trạm BTS phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ thiết kế cho doanh nghiệp sở hữu hệ thống cột, nhà trạm BTS để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, doanh nghiệp sở hữu cột, nhà trạm BTS phải có văn bản trả lời doanh nghiệp có nhu cầu thuê sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp sở hữu cột, nhà trạm BTS không có văn bản trả lời, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết.

e) Trong trường hợp thực hiện việc thuê sử dụng chung cột, nhà trạm BTS không đạt được thỏa thuận với lý do chính đáng thì Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện xem xét chấp thuận vị trí mới đầu tư xây dựng trạm BTS.

Điều 9. Thẩm định sự phù hợp

1. Các doanh nghiệp trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp; sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông phải được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, có văn bản chấp thuận.

2. Hồ sơ xin thẩm định sự phù hợp quy hoạch mạng, bao gồm:

a) Tờ trình xin thẩm định hoặc văn bản xin chấp thuận;

b) Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật thi công công trình;

c) Báo đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 5 ngày làm việc với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải tổ chức thẩm định và có văn bản trả lời các doanh nghiệp.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Quy định này và các quy định khác có liên quan đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân được thanh kiểm tra phải cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Xử lý vi phạm

1. Các hành vi vi phạm các quy định về xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, cản trở trái phép hoạt động xây dựng các công trình viễn thông của các doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ chủ trương, mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thẩm định, có văn bản chấp thuận sự phù hợp với quy hoạch BCVT&CNTT; với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành đối với các dự án xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện lập danh mục các tuyến đường phố cần phải xây dựng hệ thống cống, bể kỹ thuật, hào và tuynel kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây đi nổi và các tuyến đường phố cần phải cải tạo, sắp xếp lại các tuyến đường dây đi nổi, trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm khoản 3 Điều 45 Luật Viễn thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hệ thống cống, bể cáp; cột treo cáp; cột, nhà trạm BTS.

6. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu và đề xuất giúp UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông sau đó cho các doanh nghiệp khác sử dụng chung.

7. Phối hợp với Sở Tài chính và các doanh nghiệp thẩm định giá khi có yêu cầu thẩm định giá cho thuê sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định này.

Điều 13. Sở Xây dựng

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tư vấn thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, cáp truyền hình, cáp điện lực, chiếu sáng và cáp truyền dẫn tín hiệu khác.

2. Thẩm định, cấp phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

Điều 14. Sở Giao thông Vận tải

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tư vấn thiết kế các công trình giao thông đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông.

2. Thẩm định, cấp phép theo thẩm quyền để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Sở Công thương

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành khác có liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết việc sử dụng chung hệ thống cột điện lực khi nhận được đề nghị của các doanh nghiệp.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lực và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thống cột điện lực cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cột điện lực để lắp đặt cáp, dây thuê bao và các thiết bị viễn thông.

Điều 16. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành khác có liên quan; UBND cấp huyện trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai và môi trường khi nhận được đề nghị của các doanh nghiệp.

Điều 17. Sở Tài chính

Căn cứ cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật của Trung ương, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xác định cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. UBND cấp huyện

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ chủ trương, mục đích, yêu cầu của việc sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn.

2. Thẩm định, cấp phép xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung của Quy định này.

Điều 19. Các doanh nghiệp viễn thông và xây dựng hạ tầng viễn thông

1. Thực hiện đúng Quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật để sử dụng chung cơ sở hạ tầng trên nguyên tắc đàm phán hai bên cùng có lợi.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Định kỳ 6 tháng 1 lần (trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy định này.

2. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định này, phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi