Quy chuẩn QCVN 16:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 16:2010/BTTTT

VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD

National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD

 

Lời nói đầu

QCVN 16:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-220:2004 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp – Yêu cầu kỹ thuật” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004.

Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 16:2010/BTTTT phù hợp với các tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 (2003-10), ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10) và TS 125 141 V6.4.0 (2003-12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 16:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD).

Loại thiết bị vô tuyến này hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần băng tần quy định trong Bảng 1.

 

Bảng 1 - Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp

Hướng truyền

Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp

Phát

Từ 2 110 MHz đến 2 170 MHz

Thu

Từ 1 920 MHz đến 1 980 MHz

 

 

Quy chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc UTRA FDD, kể cả các trạm gốc hỗ trợ việc phát HS-PDSCH sử dụng điều chế QPSK và 16QAM và cũng áp dụng cho các trạm gốc diện rộng, các trạm gốc có vùng phục vụ trung bình và các trạm gốc cục bộ.

Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến được phân bổ cho thông tin mặt đất/vệ tinh và nguồn tài nguyên quĩ đạo để tránh nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin đặt trong vũ trụ và mặt đất và các hệ thống kỹ thuật khác.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD).

1.3. Tài liệu viện dẫn

ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1): "Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".

ETSI TS 125 141 V6.4.0 (2003-12): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 6.4.0 Release 6)".

ITU-R Recommendation SM.329-10 (2003): "Unwanted emissions in spurious domain".

ITU-R Recommendation SM.1539-1 (2002): “Variation of the boundary between the out-of-band and spurious domains required for the application of Recommendations ITU-R SM.1541 and ITU-R SM.329”.

ITU-R Recommendation O.153:”Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate”.

IEC 60721-3-3 (1994-12): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weather protected locations”.

IEC 60721-3-4 (1995-01): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weather protected locations”.

IEC 60068-2-1 (1990-05): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold”.

IEC 60068-2-2 (1974-01): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat”.

IEC 60068-2-6 (1995-03): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Fc: Vibration (sinusoidal)”.

ETSI TS 125 141 (V6.2.0): “Hệ thống viễn thông di động toàn cầu (UMTS); Đo kiểm tính hợp chuẩn của trạm gốc (FDD) (3GPP TS 25.141 version 6.2.0 Release 6)”.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Thiết bị phụ (ancillary equipment)

Thiết bị được dùng có liên quan với một trạm gốc (BS) được xem như một thiết bị phụ nếu:

-     Thiết bị được dự kiến dùng chung với một BS để cung cấp các tính năng điều khiển và/hoặc tính năng thao tác bổ sung cho thiết bị vô tuyến, (ví dụ để mở rộng điều khiển tới vị trí khác);

-     Thiết bị không thể sử dụng độc lập để cung cấp các chức năng người dùng độc lập của một BS; và

-     BS mà thiết bị này kết nối tới, có khả năng cung cấp một số thao tác có chủ ý, ví dụ như phát và/hoặc thu mà không dùng thiết bị phụ.

1.4.2. Tốc độ chip (chip rate)

Tốc độ tính bằng số chip (hay số ký hiệu đã được điều chế sau khi trải phổ) trong một giây.

CHÚ THÍCH: Tốc độ chip của UTRA FDD là 3,84 Mchip/s.

1.4.3. Điều kiện môi trường (environmental profile)

Các điều kiện môi trường hoạt động mà thiết bị buộc phải tuân thủ.

1.4.4. Trạm gốc cục bộ (local area base station)

các trạm gốc sử dụng cho các picocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 45 dB.

1.4.5. Công suất ra cực đại (maximum output power)

Mức công suất trung bình trên một sóng mang của trạm gốc được đo tại đầu nối ăng ten trong điều kiện tham chiếu đã chỉ rõ.

1.4.6. Công suất trung bình (mean power)

Công suất (phát hoặc thu) trong độ rộng băng ít nhất bằng (1 + a) lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến, khi áp dụng cho một tín hiệu WCDMA điều chế.

CHÚ THÍCH 1: Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian trừ khi có khai báo khác.

CHÚ THÍCH 2: a = 0,22 là hệ số uốn (roll-off) của tín hiệu WCDMA.

1.4.7. Trạm gốc có vùng phục vụ trung bình (medium range base station)

Các trạm gốc sử dụng cho các microcell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 53 dB.

1.4.8. Công suất ra (output power)

Công suất trung bình của một sóng mang trạm gốc, được cung cấp cho tải có điện trở bằng trở kháng tải danh định của máy phát.

1.4.9. Công suất ra danh định (rated output power)

Công suất ra danh định của trạm gốc là mức công suất trung bình trên một sóng mang mà nhà sản xuất đã khai báo là khả dụng tại đầu nối ăng ten.

1.4.10. Công suất trung bình đã lọc RRC (RRC filtered mean power)

Công suất trung bình khi được đo qua bộ lọc cosin nâng với hệ số uốn a (roll-off) và độ rộng băng bằng tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến.

CHÚ THÍCH: Công suất trung bình đã lọc RRC của một tín hiệu WCDMA đã điều chế hoàn toàn thấp hơn 0,246 dB so với công suất trung bình của cùng một tín hiệu.

1.4.11. Trạm gốc diện rộng (wide area base station)

Các trạm gốc sử dụng cho các macrocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 70 dB.

1.4.12. Cổng vỏ (enclosure port)

Biên giới vật lý của thiết bị qua đó các trường điện từ có thể bức xạ hoặc tác động.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp có thiết bị ăng ten tích hợp, cổng này không thể tách rời khỏi cổng của ăng ten.

1.4.13. IMT-2000

Các hệ thống di động thế hệ thứ ba được dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ vào khoảng năm 2000 tùy thuộc vào việc nghiên cứu thị trường.

1.4.14. Cổng (port)

Giao diện riêng của thiết bị cụ thể với môi trường điện từ.

1.5. Chữ viết tắt

16QAM

16-Quadrature Amplitude Modulation

Điều chế biên độ cầu phương 16 trạng thái

ACLR

Adjacent Channel Leakage power Ratio

Tỷ số công suất rò kênh lân cận

ACS

Adjacent Channel Selectivity

Độ chọn lọc kênh lân cận

B

Appropriate frequency in the Bottom of the operating frequency band of the BS

Tần số thích hợp ở cuối băng tần hoạt động của BS

BER

Bit Error Ratio

Tỷ số lỗi bit

BS

Base Station

Trạm gốc

BTS

Base Transceiver Station

Trạm thu phát gốc

CDMA

Code Division Multiple Access

Đa truy nhập phân chia theo mã

CPICH

Common PIlot CHannel

Kênh hoa tiêu chung

CW

Continuous Wave (unmodulated signal)

Sóng liên tục (tín hiệu không điều chế)

DCH

Dedicated Channel, which is mapped into Dedicated Physical Channel. DCH contains the data

Kênh riêng, được ánh xạ vào kênh vật lý riêng. DCH chứa dữ liệu

DCS

Digital Communication System

Hệ thống thông tin số

DPCCH

Dedicated Physical Control CHannel

Kênh điều khiển vật lý riêng

DPCH

Dedicated Physical CHannel

Kênh vật lý riêng

DPDCH

Dedicated Physical Data CHannel

Kênh số liệu vật lý riêng

E.I.R.P

Equivalent Isotropically Radiated Power

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương

EN

European Standard

Tiêu chuẩn châu Âu

EMC

Electro-Magnetic Compatibility

Tương thích điện từ

E.R.P.

Effective Radiated Power

Công suất bức xạ hiệu dụng

EUT

Equipment Under Test

Thiết bị đang được đo kiểm

FDD

Frequency Division Duplexing

Ghép song công phân chia theo tần số

Fuw

Frequency of unwanted signal

Tần số của tín hiệu không mong muốn

GSM

Global System for Mobile communications

Hệ thống thông tin di động toàn cầu

HS-PDSCH

High Speed Physical Downlink Shared Channel

Kênh vật lý dùng chung đường xuống tốc độ cao

IPDL

Idle Period on the Down Link

Chu kỳ chạy không trên đường xuống

LV

Low Voltage

Điện áp thấp

M

Appropriate frequency in the Middle of the operating frequency band of the BS

Tần số thích hợp ở giữa băng tần hoạt động của BS

MS

Mobile Station

Máy di động

PAR

Peak to Average Ratio

Tỷ lệ đỉnh đến trung bình

PCCPCH

Primary Common Control Physical Channel

Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp

PCH

Paging CHannel

Kênh tìm gọi

PICH

PIlot CHannel

Kênh hoa tiêu

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

Khóa dịch pha cầu phương

R&TTE

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông

RE

Radio Equipment

Thiết bị vô tuyến

RF

Radio Frequency

Tần số vô tuyến

RMS

Root Mean Square

Giá trị hiệu dụng

RRC

Root - Raised Cosine

Cosin nâng

RX

Receiver

Máy thu

SCCPCH

Secondary Common Control Physical Channel

Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp

SCH

Sync CHannel

Kênh đồng bộ

SF

Spreading Factor

Hệ số trải phổ

T

Appropriate frequency in the Top of the operating frequency band of the BS

Tần số thích hợp ở đầu băng tần hoạt động của BS

TDD

Time Division Duplexing

Ghép song công phân chia theo thời gian

TS

Technical Specification

Yêu cầu kỹ thuật

TTE

Telecommunications Terminal Equipment

Thiết bị đầu cuối viễn thông

TX

Transmitter

Máy phát

UARFCN

UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối UTRA

UE

User Equipment

Thiết bị người sử dụng

UL

Up Link (reverse link)

Đường lên

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Hệ thống viễn thông di động toàn cầu

UTRA

Universal Terrestrial Radio Access

Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access

Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng

 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Điều kiện môi trường

Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị theo khai báo của nhà cung cấp. Thiết bị phải luôn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo.

Phụ lục B xác định các điều kiện môi trường cần khai báo.

2.2. Các yêu cầu để đánh giá hợp quy

2.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng

Quy chuẩn này quy định 8 tham số thiết yếu cho thiết bị trạm gốc IMT-2000. Bảng 2 đưa ra tham chiếu chéo giữa 8 tham số thiết yếu này và 10 yêu cầu kỹ thuật tương ứng đối với thiết bị trong phạm vi của Quy chuẩn này.

 

Bảng 2 - Các tham chiếu chéo

Tham số thiết yếu

Các yêu cầu kỹ thuật tương ứng

Mặt nạ phát xạ phổ

2.2.2. Mặt nạ phát xạ phổ

 

2.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối ăng ten của máy phát

2.2.4. Phát xạ giả của máy phát

Độ chính xác của công suất ra cực đại

2.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc

Suy hao xuyên điều chế của máy phát

2.2.6. Xuyên điều chế phát

Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối ăng ten của máy thu

2.2.7. Phát xạ giả của máy thu

Ảnh hường của nhiễu lên chỉ tiêu của máy thu

2.2.8. Đặc tính chặn

 

2.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu

Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

2.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)

Phát xạ bức xạ

2.2.11. Phát xạ bức xạ

 

Các yêu cầu kỹ thuật cũng áp dụng với các cấu hình BS được mô tả trong Phụ lục A.

2.2.2. Mặt nạ phát xạ phổ

2.2.2.1. Định nghĩa

Phát xạ ngoài băng là phát xạ không mong muốn (nhưng không bao gồm phát xạ giả), nằm ngay ngoài độ rộng băng của kênh, tạo ra trong quá trình điều chế và do ảnh hưởng của tính phi tuyến trong máy phát. Giới hạn của phát xạ ngoài băng được xác định theo mặt nạ phát xạ phổ và tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với máy phát.

2.2.2.2. Giới hạn

Trạm gốc phát trên một sóng mang RF có cấu hình theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất đều phải thỏa mãn yêu cầu sau: Phát xạ phải không vượt quá mức cực đại được xác định trong các Bảng từ 3 đến 6 đối với công suất ra cực đại tương ứng của BS, trong dải tần từ Df = 2,5 MHz đến Dfmax so với tần số sóng mang, trong đó:

-     Df là khoảng cách giữa tần số sóng mang và điểm -3 dB danh định của bộ lọc đo gần tần số sóng mang nhất;

-     Độ lệch tần số (f_offset) là khoảng cách giữa tần số sóng mang và tần số trung tâm của bộ lọc đo;

-     Độ lệch tần số cực đại (f_offsetmax) là giá trị lớn hơn trong hai giá trị: 12,5 MHz hoặc độ lệch so với biên băng TX của UMTS được xác định trong 1.1.

-     Dfmax bằng f_offsetmax trừ một nửa độ rộng băng của bộ lọc đo.   

 

Bảng 3 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS: P ³ 43 dBm

Độ lệch tần số của điểm
-3 dB của bộ lọc đo,
Df

Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

Giá trị cực đại

Độ rộng

băng đo

2,5 MHz £ Df < 2,7 MHz

2,515 MHz £ f_offset < 2,715 MHz

-12,5 dBm

30 kHz

2,7 MHz £ Df < 3,5 MHz

2,715 MHz £ f_offset < 3,515 MHz

-12,5 dBm - 15 x  dB

30 kHz

 

3,515 MHz £ f_offset < 4,0 MHz

-24,5 dBm

30 kHz

3,5 MHz £ D£ Dfmax

4,0 MHz £ f_offset < f_offsetmax

-11,5 dBm

1 MHz

 

 

Bảng 4 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại                                                    của BS: 39 dBm ≤ P < 43 dBm

Độ lệch tần số của điểm

-3 dB của bộ lọc đo, Df

Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

Giá trị cực đại

Độ rộng

băng đo

2,5 MHz £ Df < 2,7 MHz

2,515 MHz £ f_offset < 2,715 MHz

-12,5 dBm

30 kHz

2,7 MHz £ Df < 3,5 MHz

2,715 MHz £ f_offset < 3,515 MHz

-12,5 dBm - 15 x

dB

30 kHz

 

3,515 MHz £ f_offset < 4,0 MHz

-24,5 dBm

30 kHz

3,5 MHz £ Df < 7,5 MHz

4,0 MHz £ f_offset < 8,0 MHz

-11,5 dBm

1 MHz

7,5 MHz £ D£ Dfmax

8,0 MHz £ f_offset < f_offsetmax

P -54,5 dB

1 MHz

 

 

Bảng 5 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại                                                      của BS: 31 dBm ≤ P < 39 dBm

Độ lệch tần số của điểm  -3 dB của bộ lọc đo, Df

Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

Giá trị cực đại

Độ rộng

băng đo

2,5 MHz £ Df < 2,7 MHz

2,515 MHz £ f_offset < 2,715 MHz

P -  51,5 dB

30 kHz

2,7 MHz £ Df < 3,5 MHz

2,715 MHz £ f_offset < 3,515 MHz

P -51,5 dB - 15 x

dB

30 kHz

 

3,515 MHz £ f_offset < 4,0 MHz

P - 63,5 dB

30 kHz

3,5 MHz £ Df < 7,5 MHz

4,0 MHz £ f_offset < 8,0 MHz

P - 50,5 dB

1 MHz

7,5 MHz £ Df £ Dfmax

8,0 MHz £ f_offset < f_offsetmax

P - 54,5 dB

1 MHz

 

 

Bảng 6 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS: P < 31 dBm

Độ lệch tần số của điểm

-3 dB của bộ lọc đo, Df

Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

Giá trị cực đại

Độ rộng

băng  đo

2,5 MHz £ Df < 2,7 MHz

2,515 MHz £ f_offset < 2,715 MHz

-20,5 dBm

30 kHz

2,7 MHz £ Df < 3,5 MHz

2,715 MHz £ f_offset < 3,515 MHz

-20,5 dBm - 15 x

dB

30 kHz

 

3,515 MHz £ f_offset < 4,0 MHz

-32,5 dBm

30 kHz

3,5 MHz £ Df < 7,5 MHz

4,0 MHz £ f_offset < 8,0 MHz

-19,5 dBm

1 MHz

7,5 MHz £ Df £ Dfmax

8,0 MHz £ f_offset < f_offsetmax

-23,5 dBm

1 MHz

 

2.2.2.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.1.

2.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

2.2.3.1. Định nghĩa

Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh phân định và công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh lân cận.

2.2.3.2. Giới hạn

Giới hạn ACLR được chỉ ra trong Bảng 7.

 

Bảng 7 - Các giới hạn ACLR của BS

Độ lệch kênh BS bên dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc

bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng

Giới hạn ACLR

5 MHz

44,2 dB

10 MHz

49,2 dB

 

2.2.3.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.2.

2.2.4. Phát xạ giả của máy phát

2.2.4.1. Định nghĩa

Phát xạ giả là những phát xạ tạo ra do các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần, không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Giá trị này được đo tại cổng ra RF của trạm gốc.

Yêu cầu áp dụng tại các tần số trong dải tần xác định, lớn hơn 12,5 MHz dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc lớn hơn 12,5 MHz trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng.

Phải áp dụng các yêu cầu của 2.2.4.2 cho mọi loại máy phát (sóng mang đơn hoặc đa sóng mang). Yêu cầu này áp dụng cho mọi chế độ phát được chọn lựa phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi yêu cầu được đo dưới dạng công suất trung bình, trừ khi có quy định khác.

2.2.4.2. Giới hạn

1) Phát xạ giả

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 8.

 

Bảng 8 - Các giới hạn phát xạ giả bắt buộc của BS

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Chú thích

9 kHz đến 150 kHz

-36 dBm

1 kHz

Xem chú thích 1

150 kHz đến 30 MHz

-36 dBm

10 kHz

Xem chú thích 1

30 MHz đến 1 GHz

-36 dBm

100 kHz

Xem chú thích 1

Từ 1 GHz đến giá trị  lớn hơn của

Fc1- 60 MHz hoặc 2 100 MHz

-30 dBm

1 MHz

Xem chú thích 1

Từ giá trị lớn hơn của Fc1 - 60 MHz hoặc 2100 MHz đến giá trị lớn hơn của Fc1 - 50 MHz hoặc 2100 MHz

-25 dBm

1 MHz

Xem chú thích 2

Từ giá trị lớn hơn của Fc1 - 50 MHz hoặc 2 100 MHz đến giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 50 MHz hoặc   2 180 MHz

-15 dBm

1 MHz

Xem chú thích 2

Từ giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 50 MHz hoặc 2 180 MHz đến giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 60 MHz hoặc   2 180 MHz

-25 dBm

1 MHz

Xem chú thích 2

Từ giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 60 MHz hoặc 2 180 MHz đến 12,75 GHz

-30 dBm

1 MHz

Xem chú thích 3

CHÚ THÍCH 1: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.1 .

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu kỹ thuật theo Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.3 và Phụ lục 7.

CHÚ THÍCH 3: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.1. Tần số trên như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 2.5, Bảng 1. 

Từ khóa:

Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên BS sử dụng.

Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng BS sử dụng.

 

2) Hoạt động chung với GSM 900

Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của GSM 900 và các máy thu BTS của GSM 900.

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 9.

 

Bảng 9 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của GSM 900

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Từ  876 MHz đến 915 MHz

- 61 dBm

100 kHz

Từ  921 MHz đến 960 MHz

- 57 dBm

100 kHz

 

3) Hoạt động chung với DCS 1800

Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của DCS 1800 và các máy thu BTS của DCS 1800.

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 10.

 

Bảng 10 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của DCS 1800

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Từ 1710 MHz đến 1785 MHz

- 61 dBm

100 kHz

Từ 1805 MHz đến 1880 MHz

- 47 dBm

100 kHz

 

4) Hoạt động chung với các dịch vụ trong những băng tần lân cận

Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ cho các dịch vụ trong những băng tần lân cận với các băng tần số từ 2 110 MHz đến 2 170 MHz.

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giới hạn chỉ ra trong Bảng 11.

 

Bảng 11 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ cho các dịch vụ
trong những băng tần lân cận

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Từ 2 100 MHz đến 2 105 MHz

-30 + 3,4 (f – 2 100 MHz) dBm

1 MHz

Từ 2 175 MHz đến 2 180 MHz

-30 + 3,4 (2 180 MHz - f) dBm

1 MHz

 

5) Hoạt động chung với UTRA-TDD

Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ UTRA-TDD.

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 12.

 

Bảng 12 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu UTRA-TDD

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Từ 1 900 MHz đến 1 920 MHz

- 52 dBm

1 MHz

Từ  2 010 MHz đến 2 025 MHz

- 52 dBm

1 MHz

 

6) Bảo vệ máy thu BS của chính BS đó hoặc của BS khác

Phải áp dụng yêu cầu này để ngăn chặn việc các máy thu của các BS đang bị giảm độ nhạy do các phát xạ từ một máy phát của BS.

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 12a.

 

Bảng 12a - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu BS

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Từ  1 920 MHz đến 1 980 MHz

-96 dBm

100 kHz

 

2.2.4.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.3.

2.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc

2.2.5.1. Định nghĩa

Công suất ra cực đại của trạm gốc, Pmax, là mức công suất trung bình trên một sóng mang được đo tại đầu nối ăng ten trong điều kiện tham chiếu xác định.

2.2.5.2. Giới hạn

Trong các điều kiện bình thường, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ±2,7 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất.

Trong các điều kiện khắc nghiệt, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ±3,2 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất.

2.2.5.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.4.

2.2.6. Xuyên điều chế phát

2.2.6.1. Định nghĩa

Chỉ tiêu xuyên điều chế phát là thước đo khả năng máy phát loại bỏ sự hình thành các tín hiệu trong các phần tử phi tuyến của máy phát do sự xuất hiện của tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu qua ăng ten máy phát.

Mức xuyên điều chế phát là công suất của các thành phần xuyên điều chế khi một tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA được đưa vào đầu nối ăng ten tại mức công suất trung bình nhỏ hơn 30 dB so với công suất trung bình của tín hiệu mong muốn. Tần số của tín hiệu nhiễu phải lệch ±5 MHz, ±10 MHz và ±15 MHz so với tần số sóng mang tín hiệu lệ thuộc, trừ các tần số nhiễu ở bên ngoài băng tần phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD được chỉ định trong điều 1.1.

Có thể áp dụng các yêu cầu này cho sóng mang đơn.

2.2.6.2. Giới hạn

Trong dải tần thích hợp cho đo kiểm này, mức xuyên điều chế phát không được vượt quá các yêu cầu phát xạ ngoài băng hoặc phát xạ giả trong 2.2.2.2, 2.2.3.2 và 2.2.4.2 khi có mặt tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA với mức công suất trung bình thấp hơn 30 dB so với mức công suất trung bình của tín hiệu mong muốn.

2.2.6.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.5.

2.2.7. Các phát xạ giả của máy thu

2.2.7.1. Định nghĩa

Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối ăng ten của BS. Các yêu cầu dưới đây áp dụng cho mọi BS có cổng ăng ten RX và TX tách rời. Đo kiểm phải được thực hiện khi cả hai TX và RX đều được kết nối và cổng TX không phát.

Với mọi BS có cổng ăng ten RX và TX chung, phát xạ giả của máy phát như được chỉ định tại 2.2.4 là hợp lệ.

2.2.7.2. Giới hạn

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 13.

 

Bảng 13 - Yêu cầu tối thiểu đối với phát xạ giả

Băng tần số

Giá trị cực đại

Độ rộng băng đo

Chú thích

Từ 1 900 MHz đến 1 980 MHz

Từ 2 010 MHz đến 2 025 MHz

-78 dBm

3,84 MHz

 

Từ 30 MHz đến 1 GHz

-57 dBm

100 kHz

 

Từ 1 GHz đến 12,75 GHz

-47 dBm

1 MHz

Trừ các tần số nằm trong khoảng từ 12,5 MHz bên dưới tần số sóng mang đầu tiên tới 12,5 MHz bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà máy phát BS sử dụng

 

2.2.7.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.6.

2.2.8. Các đặc tính chặn

2.2.8.1. Định nghĩa

Các đặc tính chặn là thước đo về khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của máy thu đó khi có nhiễu không mong muốn ở các tần số khác với các tần số kênh lân cận. Yêu cầu chỉ tiêu chặn được áp dụng như trong Bảng 14, 14a và 14b.

2.2.8.2. Giới hạn

BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong Bảng 14, 14a và 14b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.

 

Bảng 14 - Các đặc tính chặn đối với BS diện rộng

Tần số trung tâm của

tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu

mong muốn

Độ lệch tối thiểu của tín hiệu

gây nhiễu

Loại tín hiệu

gây nhiễu

1 920 MHz đến 1 980 MHz

-40 dBm

-115 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 900 MHz đến 1 920 MHz

1 980 MHz đến 2 000 MHz

-40 dBm

-115 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 MHz đến 1 900 MHz

2 000 MHz đến 12 750 MHz

-15 dBm

-115 dBm

-

Sóng mang CW

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

 

Bảng 14a - Các đặc tính chặn đối với BS có vùng phục vụ trung bình

Tần số trung tâm của

tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu

mong muốn

Độ lệch tối thiểu của tín hiệu gây nhiễu

Loại tín hiệu
gây nhiễu

1 920 MHz đến 1 980 MHz

-35 dBm

-105 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 900 MHz đến 1 920 MHz

1 980 MHz đến 2 000 MHz

-35 dBm

-105 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 MHz đến 1 900 MHz

2 000 MHz đến 12 750 MHz

-15 dBm

-105 dBm

-

Sóng mang CW

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

 

Bảng 14b - Các đặc tính chặn đối với BS cục bộ

Tần số trung tâm của

tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

Công suất trung bình của tín hiệu

mong muốn

Độ lệch tối thiểu của tín hiệu gây nhiễu

Loại tín hiệu

gây nhiễu

1 920 MHz đến 1 980 MHz

-30 dBm

-101 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 900 MHz đến 1 920 MHz

1 980 MHz đến 2 000 MHz

-30 dBm

-101 dBm

10 MHz

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

1 MHz đến 1 900 MHz

2 000 MHz đến 12 750 MHz

-15 dBm

-101 dBm

-

Sóng mang CW

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

2.2.8.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.7.

2.2.9. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

2.2.9.1. Định nghĩa

Việc trộn hài bậc ba và bậc cao hơn của hai tín hiệu RF gây nhiễu có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu trong băng của kênh mong muốn. Loại bỏ đáp ứng xuyên điều chế là thước đo khả năng của máy thu thu một tín hiệu mong muốn trên tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt hai hoặc nhiều tín hiệu gây nhiễu có mối liên quan tần số đặc thù với tín hiệu mong muốn.

2.2.9.2. Giới hạn

Chỉ tiêu xuyên điều chế phải được đáp ứng khi các tín hiệu được đưa vào máy thu theo Bảng 15, 15a hoặc 15b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.

 

Bảng 15 - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế
của BS diện rộng

Loại tín hiệu

Độ lệch

Công suất trung bình của tín hiệu

Tín hiệu mong muốn

-

-115 dBm

Tín hiệu CW

10 MHz

-48 dBm

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

20 MHz

-48 dBm

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

 

 

Bảng 15a - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế
của BS có vùng phục vụ trung bình

Loại tín hiệu

Độ lệch

Công suất trung bình của tín hiệu

Tín hiệu mong muốn

-

-105 dBm

Tín hiệu CW

10 MHz

-44 dBm

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

20 MHz

-44 dBm

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

 

Bảng 15b - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên
điều chế của BS cục bộ

Loại tín hiệu

Độ lệch

Công suất trung bình của tín hiệu

Tín hiệu mong muốn

-

-101 dBm

Tín hiệu CW

10 MHz

-38 dBm

Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

20 MHz

-38 dBm

CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.

 

BER của tín hiệu mong muốn không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong Bảng 15.

2.2.9.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.8.

2.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

2.2.10.1. Định nghĩa

Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) là thước đo khả năng máy thu thu một tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt tín hiệu của kênh lân cận tại độ lệch tần số đã quy định so với tần số trung tâm của kênh phân định. ACS là tỷ số giữa độ suy giảm bộ lọc máy thu trên tần số kênh phân định và độ suy giảm bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.

Tín hiệu nhiễu lệch so với tín hiệu mong muốn một độ lệch tần số là Fuw. Tín hiệu nhiễu phải là một tín hiệu WCDMA như đã chỉ ra trong Phụ lục E.

2.2.10.2. Giới hạn

BER phải không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được chỉ ra trong các Bảng 16, 16a hoặc 16b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.

 

Bảng 16 - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS diện rộng

Tham số

Mức

Đơn vị

Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

12,2

kbit/s

Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

-115

dBm

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

-52

dBm

Độ lệch Fuw (đã điều chế)

±5

MHz

 

 

Bảng 16a - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS có vùng phục vụ trung bình

Tham số

Mc

Đơn vị

Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

12,2

kbit/s

Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

-105

dBm

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

-42

dBm

Độ lệch Fuw (đã điều chế)

±5

MHz

 

 

Bảng 16b - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS cục bộ

Tham số

Mức

Đơn vị

Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

12,2

kbit/s

Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

-101

dBm

Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

-38

dBm

Độ lệch Fuw (đã điều chế)

±5

MHz

 

2.2.10.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.9.

2.2.11. Các phát xạ bức xạ

2.2.11.1. Định nghĩa

Đo kiểm này đánh giá khả năng của BS và bộ lặp trong việc hạn chế phát xạ không mong muốn từ cổng vỏ.

Đo kiểm này áp dụng được với các trạm gốc và cũng áp dụng được với các bộ lặp. Đo kiểm này phải được thực hiện trên một cấu hình tiêu biểu của thiết bị đang được đo kiểm.

2.2.11.2. Giới hạn

Biên tần số và các độ rộng băng tham chiếu cho những chuyển tiếp chi tiết của các giới hạn giữa các yêu cầu cho các phát xạ ngoài băng và các phát xạ giả được dựa trên các Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 và SM.1539-1.

Các yêu cầu chỉ ra trong Bảng 17 áp dụng được cho các tần số trong vùng phát xạ giả.

BS và bộ lặp phải thỏa mãn các giới hạn quy định trong Bảng 17.

 

Bảng 17 - Các yêu cầu cho các phát xạ giả bức xạ

Tần số

Yêu cầu tối thiểu (E.R.P)/
Độ rộng băng tham chiếu

Tính khả dụng

30 MHz £ f < 1 000 MHz

-36 dBm/100 kHz

Tất cả

1 GHz £ f < 12,75 GHz

-30 dBm/1 MHz

Tất cả

Fc1 - 12,5 MHz < f < Fc2 + 12,5 MHz

Không xác định

UTRA FDD

UTRA TDD, 3,84 Mcps tùy chọn cdma2000, tốc độ trải 3

Fc1 - 4 MHz < f < Fc2 + 4 MHz

Không xác định

UTRA TDD, 1,28 Mcps tùy chọn

cdma2000, tốc độ trải 1

Fc1 - 500 kHz < f < Fc2 + 500 kHz

Không xác định

UWC 136, 200 kHz tùy chọn

Fc1 - 250 kHz < f < Fc2 + 250 kHz

Không xác định

UWC 136, 30 kHz tùy chọn

CHÚ THÍCH:

Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên được BS sử dụng

Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng được BS sử dụng

 

2.2.11.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.10.

 

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Các điều kiện đo kiểm

Những đo kiểm được xác định trong Quy chuẩn này phải được thực hiện tại các điểm tiêu biểu trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được khai báo.

Tại những điểm mà chỉ tiêu kỹ thuật thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện môi trường, các đo kiểm phải được thực hiện trong đủ loại điều kiện môi trường (nằm trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được khai báo) để kiểm tra tính tuân thủ đối với các yêu cầu kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Thông thường mọi đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường trừ khi có các quy định khác. Có thể tham khảo Phụ lục B về việc sử dụng các điều kiện đo kiểm khác để kiểm tra tính tuân thủ.

Trong Quy chuẩn này nhiều đo kiểm được thực hiện với các tần số thích hợp ở cuối, giữa và đầu của băng tần hoạt động của BS. Chúng được ký hiệu là các kênh RF B (cuối), M (giữa) và T (đầu) và được xác định trong Phụ lục B, điều B.7.

Hệ thống đo quy định cho mỗi đo kiểm được mô tả trong Phụ lục D.

3.2. Giải thích các kết quả đo

Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm của các phép đo được mô tả trong Quy chuẩn này phải được giải thích như sau:

-     Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thỏa mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;

-     Giá trị độ không bảo đảm đo đối với phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;

-     Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của độ không bảo đảm đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong Bảng 18 và 18a.

Theo Quy chuẩn này, trong các phương pháp đo kiểm, các giá trị của độ không bảo đảm đo phải được tính toán theo TR 100 028 và phải tương ứng với một hệ số mở rộng (hệ số phủ) k = 1,96 (hệ số này quy định mức độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không bảo đảm đo thực tế là chuẩn (Gaussian)).

Bảng 18 và 18a được dựa trên hệ số mở rộng này.

Trong tất cả các mục có liên quan, tất cả các phép đo tỷ số lỗi bit (BER) phải được thực hiện theo các quy tắc chung cho đo kiểm thống kê đã được định nghĩa trong Khuyến nghị ITU-T O.153 và TS 125 141, Phụ lục C.

 

Bảng 18 - Độ không bảo đảm tối đa của Hệ thống đo kiểm

Tham số

Các điều kiện

Độ không bảo đảm

Mặt nạ phát xạ phổ

 

±1,5 dB

Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

 

±0,8 dB

Các phát xạ giả của máy phát

Đối với “Các phát xạ giả”:

f £ 2,2 GHz

2,2 GHz £ 4 GHz

f > 4 GHz

 

Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:

 

Để bảo vệ máy thu BS:

 

±1,5 dB

±2,0 dB

±4,0 dB

 

±2,0 dB

 

±3,0 dB

Công suất ra cực đại của trạm gốc

 

±0,7 dB

Xuyên điều chế phát

Đối với mặt nạ phát xạ phổ:

 

Đối với ACLR:

 

Đối với “Các phát xạ giả”:

f £ 2,2 GHz

2,2 GHz < f £ 4 GHz

f > 4 GHz

 

Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:

 

Tín hiệu nhiễu

±2,5 dB

 

±2,2 dB

 

 

±2,5 dB

±2,8 dB

±4,5 dB

 

±2,8 dB

 

±1,0 dB

Các phát xạ giả của máy thu

Đối với các băng thu của BS (-78 dBm)

 

Bên ngoài các băng thu của BS:

f £ 2,2 GHz

2,2 GHz < f £ 4GHz

f > 4 GHz

±3,0 dB

 

 

±2,0 dB

±2,0 dB

±4,0 dB

Các đặc tính chặn

Đối với độ lệch < 15 MHz:

 

Đối với độ lệch ³ 15 MHz và

f £ 2,2 GHz

2,2 GHz < f £ 4GHz

f > 4 GHz

±1,4 dB

 

 

±1,1 dB

±1,8 dB

±3,2 dB

Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

 

±1,3 dB

Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)

 

±1,1 dB

 

 

Bảng 18a - Độ không bảo đảm đo tối đa đối với các phát xạ bức xạ

Tham số

Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT £ 1 m

Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT > 1 m

Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 30 MHz đến 180 MHz

±6 dB

±6 dB

Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 180 MHz đến 4 GHz

±4 dB

±6 dB

Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 4 GHz đến 12,75 GHz

±6 dB

±9 dB (xem chú thích)

Công suất truyền  tải  RF

±1 dB

±1 dB

CHÚ THÍCH: Giá trị này có thể giảm xuống ±6 dB khi có thêm thông tin về đặc tính bức xạ tiềm năng của EUT

 

CHÚ THÍCH 1: Đối với các đo kiểm RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong Bảng 18 áp dụng cho Hệ thống đo kiểm hoạt động với tải danh định 50 W và không tính đến các hiệu ứng của hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và hệ thống đo kiểm.

CHÚ THÍCH 2: Phụ lục G của TR 100 028-2 hướng dẫn việc tính toán các thành phần của độ không bảo đảm liên quan đến sự không thích ứng.

CHÚ THÍCH 3: Nếu Hệ thống đo kiểm có độ không bảo đảm đo lớn hơn độ không bảo đảm đo đã chỉ định trong Bảng 18 và 18a, thì thiết bị này có thể vẫn được sử dụng, miễn là có điều chỉnh như sau:

Một độ không đảm bảo bổ sung nào đó trong hệ thống đo kiểm vượt quá độ không bảo đảm đã chỉ định trong Bảng 18 và 18a được sử dụng để siết chặt các yêu cầu đo kiểm - làm cho phép đo khó được thông qua hơn (với một số đo kiểm, ví dụ các đo kiểm ở máy thu, việc này có thể yêu cầu thay đổi các tín hiệu kích thích).

3.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến

3.3.1. Đo kiểm mặt nạ phát xạ phổ

3.3.1.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem điều 3.1.

1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D.

Theo quy tắc chung, độ rộng băng phân giải của thiết bị đo phải bằng độ rộng băng đo. Tuy vậy, để tăng độ chính xác, độ nhạy, hiệu suất của phép đo, tránh sự rò sóng mang... độ rộng băng phân giải có thể nhỏ hơn độ rộng băng đo. Khi độ rộng băng phân giải nhỏ hơn độ rộng băng đo, kết quả phải được tích hợp trên độ rộng băng đo để thu được độ rộng băng tạp tương đương của độ rộng băng đo.

2) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 2,515 MHz và 4,0 MHz phải sử dụng độ rộng băng đo là 30 kHz.

3) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 4,0 MHz và (f_offsetmax - 500 kHz) phải sử dụng độ rộng băng đo là 1 MHz.

4) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.

3.3.1.2. Thủ tục đo kiểm

1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.

2) Chuyển tần số trung tâm của bộ lọc đo theo các bước kề nhau và đo phát xạ trong các dải tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.2.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.2. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

3.3.2.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.

1) Đấu nối thiết bị đo tới cổng ra RF của trạm gốc như trong Phụ lục D.

2) Các đặc tính của thiết bị đo phải là:

-     Độ rộng băng của bộ lọc đo: được định nghĩa trong 2.2.3.1;

-     Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.

3) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C. Công suất trung bình tại cổng ra RF phải là công suất ra cực đại theo chỉ định của nhà sản xuất.

4) Thiết lập tần số sóng mang bên trong phạm vi băng tần mà BS hỗ trợ. Khoảng cách sóng mang tối thiểu phải là 5 MHz và khoảng cách sóng mang tối đa phải do nhà sản xuất chỉ định.

3.3.2.2. Thủ tục đo kiểm

Đo tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với độ lệch hai bên của tần số kênh là 5 MHz và 10 MHz. Trong trường hợp nhiều sóng mang, chỉ phải đo những tần số lệch bên dưới tần số sóng mang thấp nhất và bên trên tần số sóng mang cao nhất mà BS đã sử dụng.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.3.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát

3.3.3.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.

1) Đấu nối đầu nối ăng ten của BS với máy thu đo sử dụng một bộ suy hao hoặc một bộ ghép định hướng nếu cần thiết.

2) Các phép đo phải sử dụng độ rộng băng đo theo đúng các bảng trong 2.2.4.2.

3) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.

4) Định cấu hình BS với các máy phát hoạt động tại công suất ra cực đại của chúng.

3.3.3.2. Thủ tục đo kiểm

1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C và tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.

2) Đo phát xạ tại các tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.4.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.4. Đo kiểm công suất ra cực đại của trạm gốc

3.3.4.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.

Ngoài ra, chỉ trên một UARFCN, đo kiểm phải được thực hiện với nguồn cung cấp khắc nghiệt như được định nghĩa trong Phụ lục B, điều B.4.

CHÚ THÍCH: Các đo kiểm với nguồn cung cấp khắc nghiệt cũng đo kiểm với nhiệt độ khắc nghiệt.

1) Đấu nối thiết bị đo công suất tới cổng ra RF của trạm gốc.

3.3.4.2. Thủ tục đo kiểm

1) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế với tổ hợp các kênh PCCPCH, SCCPCH và các kênh vật lý chuyên dụng được xác định như mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C.

2) Đo công suất trung bình tại cổng ra RF.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.5.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.5. Đo kiểm xuyên điều chế phát

3.3.5.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem điều 5.1

1) Thiết lập đo kiểm theo Phụ lục D.

3.3.5.2. Các thủ tục đo kiểm

1) Tạo tín hiệu mong muốn theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C tại công suất ra cực đại BS đã được chỉ định.

2) Tạo tín hiệu nhiễu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C với độ lệch tần số là 5 MHz so với tín hiệu mong muốn, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong phạm vi của Quy chuẩn này.

3) Điều chỉnh ATT1 sao cho mức tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA tại BS thấp hơn mức tín hiệu mong muốn là 30 dB.

4) Thực hiện các đo kiểm phát xạ ngoài băng như đã chỉ định trong 3.3.1 và 3.3.2 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong 3.3.1 và 3.3.2. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.

5) Thực hiện đo kiểm phát xạ giả như đã chỉ định trong 3.3.3 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong 3.3.3. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.

6) Kiểm tra mức phát xạ không được vượt quá mức yêu cầu, trừ các tần số tín hiệu nhiễu.

7) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là -5 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong điều 1.1.

8) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là ±10 MHz và ±15 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong điều 1.1.

CHÚ THÍCH: Các thành phần xuyên điều chế bậc ba là (F1 ± 2F2) và (2F1 ± F2), các thành phần xuyên điều chế bậc năm là (2F1 ± 3F2) và (3F1 ± 2F2), (4F1 ± F2), và (F1 ± 4F2), trong đó F1 tương ứng với những tần số tín hiệu lệ thuộc của kênh 5MHz và F2 tương ứng với những tần số tín hiệu nhiễu của kênh 5 MHz. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc ba là 15 MHz và độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc năm là 25 MHz được căn cứ vào một độ rộng băng là 5 MHz đối với tín hiệu lệ thuộc và tín hiệu nhiễu.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.6.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.6. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu

3.3.6.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: M, với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.

1) Đấu nối máy thu đo tới đầu nối ăng ten của BS như trong Phụ lục D.

2) Cho máy thu BS hoạt động.

3) Khởi động phát BS với cấu hình kênh như đã chỉ định trong Bảng C.1 và C.2, Phụ lục C tại Pmax.

3.3.6.2. Thủ tục đo kiểm

1) Kết cuối đầu nối ăng ten TX của BS như trong Phụ lục D.

2) Thiết lập các tham số của thiết bị đo như đã chỉ ra trong Bảng 19.

3) Đo các phát xạ giả trên mỗi dải tần số được mô tả trong 2.2.7.2.

4) Lặp lại đo kiểm sử dụng đầu nối ăng ten phân tập nếu khả dụng.

 

Bảng 19 - Các tham số của thiết bị đo

Băng tần đo

Như trong Bảng 13

Dải tần số quét

Từ 30 MHz đến 12,75 GHz

Tách sóng

Điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực

 

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.7.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.7. Đo kiểm các đặc tính chặn

3.3.7.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần đo kiểm: M; xem 3.1. BS phải được định cấu hình để hoạt động càng gần với trung tâm băng tần hoạt động càng tốt.

1) Đấu nối bộ tạo tín hiệu WCDMA tại tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn và bộ tạo tín hiệu tới đầu nối ăng ten của một cổng RX.

2) Kết cuối bất cứ cổng RX nào khác không đo kiểm.

3) Phát một tín hiệu từ bộ tạo tín hiệu WCDMA đến BS. Các đặc tính của tín hiệu phải được thiết lập theo đúng kênh đo tham chiếu UL (12,2 kbit/s) được chỉ ra trong Phụ lục A, TS 125 141. Mức tín hiệu WCDMA đo được tại đầu nối ăng ten phải được thiết lập tại mức đã chỉ định trong 2.2.8.2.

3.3.7.2. Thủ tục đo kiểm

1) Thiết lập bộ tạo tín hiệu để tạo một tín hiệu gây nhiễu tại độ lệch tần số Fuw so với tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn, với:

Fuw = ± (n × 1 MHz),

Trong đó n phải được tăng theo các số nguyên từ n = 10 cho đến giá trị mà tần số trung tâm của tín hiệu gây nhiễu bao trùm dải từ 1 MHz đến 12,75 GHz. Mức tín hiệu gây nhiễu đo được tại đầu nối ăng ten phải được thiết lập tùy thuộc vào tần số trung tâm của tín hiệu, như được chỉ định trong Bảng 14. Kiểu của tín hiệu gây nhiễu hoặc tương đương với một tín hiệu WCDMA liên tục với một mã có tần số chip là 3,84 Mchip/s, được lọc bởi một bộ lọc dạng xung phát RRC với hệ số uốn (roll-off) a = 0,22, hoặc là một tín hiệu CW; xem Bảng 14.

2) Đo BER của tín hiệu mong muốn tại máy thu của BS.

3) Hoán đổi các kết nối của các cổng RX BS và lặp lại các phép đo theo các bước (1) và (2).

CHÚ THÍCH: TS 125 141, Phụ lục C mô tả thủ tục đo kiểm BER có tính đến kết quả thống kê của việc lặp lại thường xuyên các phép đo BER trong đo kiểm chặn.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.8.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

3.3.8.1. Đo kiểm các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.

1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D.

3.3.8.2. Các thủ tục đo kiểm

1) Tạo tín hiệu mong muốn (tín hiệu tham chiếu) và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức tín hiệu đến BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong Bảng 15.

2) Điều chỉnh các bộ tạo tín hiệu đến độ lệch tần số là +10 MHz (tín hiệu CW) và +20 MHz (tín hiệu điều chế WCDMA) so với tần số của tín hiệu mong muốn.

3) Điều chỉnh ATT2 và ATT3 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của BS.

4) Đo BER.

5) Lặp lại đo kiểm với độ lệch tần số của tín hiệu nhiễu là -10 MHz và -20 MHz cho tín hiệu CW và tín hiệu điều chế WCDMA tương ứng.

6) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.9.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.9. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận (ACS)

3.3.9.1. Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.

Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.

1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D.

3.3.9.2. Thủ tục

1) Tạo tín hiệu mong muốn và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức đầu vào BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong Bảng 16.

2) Thiết lập tín hiệu nhiễu tại tần số kênh lân cận và điều chỉnh ATT2 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của trạm gốc được xác định trong Bảng 16. Chú ý rằng tín hiệu nhiễu phải có ACLR ít nhất bằng 63 dB để loại trừ ảnh hưởng của công suất rò kênh lân cận do tín hiệu nhiễu trên phép đo ACS.

3) Đo BER.

4) Lặp lại đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.10.2 để chứng minh tính tuân thủ.

3.3.10. Đo kiểm các phát xạ bức xạ

3.3.10.1 Phương pháp đo kiểm

1) Phải sử dụng một vị trí đo kiểm đáp ứng được các yêu cầu của Khuyến nghị SM.329-10 của ITU-R. EUT phải được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện và phải được vận hành từ một nguồn cung cấp điện qua một bộ lọc RF để tránh sự bức xạ từ các dây cung cấp điện.

Công suất trung bình của bất cứ thành phần tạp nào cũng phải được phát hiện bởi ăng ten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). Tại mỗi một tần số mà một thành phần được phát hiện, EUT phải được quay và độ cao của ăng ten đo kiểm được điều chỉnh để thu được đáp ứng tối đa và Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) của thành phần đó được xác định bằng một phép đo thay thế. Phép đo phải được lặp lại với ăng ten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.

CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) có liên quan đến bức xạ của một ngẫu cực đã điều chỉnh nửa bước sóng thay cho một ăng ten đẳng hướng. Có một hiệu số không đổi là 2,15 dB giữa e.i.r.p và E.R.P.

E.R.P (dBm) = e.i.r.p. (dBm) - 2,15

(Khuyến nghị SM.329-10, Phụ lục 1 của ITU-R).

2) BS phải phát với công suất tối đa do nhà sản xuất khai báo với tất cả máy phát hoạt động. Thiết lập trạm gốc để phát một tín hiệu như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.

Trong trường hợp có một bộ lặp, độ tăng ích và công suất ra phải được điều chỉnh đến giá trị tối đa như đã được nhà sản xuất khai báo. Sử dụng một tín hiệu vào như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.

3) Độ rộng băng video phải gần bằng ba lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không khả dụng trên máy thu đo, nó phải tối đa khả dụng và ít nhất bằng 1 MHz.

3.3.10.2. Các cấu hình đo kiểm

Mục này xác định các cấu hình cho các đo kiểm phát xạ như sau:

 • Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường như đã quy định trong các phần của Quy chuẩn;
 • Cấu hình đo kiểm phải càng gần với cách sử dụng thông thường càng tốt;
 • Nếu thiết bị là một phần của một hệ thống, hoặc có thể được kết nối với một thiết bị phụ, thì có thể chấp nhận đo kiểm thiết bị trong khi kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ cần thiết để thử các cổng;
 • Nếu thiết bị có nhiều cổng, thì phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các loại thiết bị cuối khác nhau đều được đo kiểm;
 • Các điều kiện đo kiểm, các cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;
 • Các cổng được kết nối khi hoạt động bình thường phải được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp đại diện được kết cuối đúng để mô phỏng các đặc tính vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra tần số vô tuyến (RF) được kết cuối đúng;
 • Các cổng không kết nối với cáp trong thời gian hoạt động bình thường, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời... để phục vụ mục đích đo kiểm phải không được kết nối với bất cứ cáp nào. Ở những nơi các cáp bắt buộc phải kết nối với các cổng này, hoặc các cáp liên kết bắt buộc phải mở rộng chiều dài để kiểm tra EUT, phải lưu ý đảm bảo rằng việc đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung hay kéo dài các cáp này.

Đối với một EUT chứa nhiều BS, chỉ cần thực hiện các đo kiểm liên quan đến các đầu nối của mỗi loại bộ phận hình thành BS điển hình của EUT.

Tuỳ theo nhà sản xuất, đo kiểm có thể được thực hiện trên thiết bị phụ riêng rẽ hoặc trên một cấu hình tiêu biểu của một tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ. Trong mỗi trường hợp, EUT được đo kiểm theo các mục quy định về phát xạ của Quy chuẩn này và trong mỗi trường hợp, sự tuân thủ cho phép thiết bị phụ được sử dụng với các thiết bị vô tuyến khác.

Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.11.2 để chứng minh tính tuân thủ.

 

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này.

 

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-220:2004 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp – Yêu cầu kỹ thuật”.

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2010/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
Số hiệu:QCVN 16:2010/BTTTTLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngLĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
Ngày ban hành:30/07/2010Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2010/BTTTT

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi