Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 87:2020/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao
Số hiệu:QCVN 87:2020/BTTTTLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngLĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Ngày ban hành:30/09/2020Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QCVN 87:2020/BTTTT

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

 VỀ TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ

TẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO

 

 

National technical regulation

on analogue cable television signal

at subscriberconnection point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2020

 

 

 

Mục lục

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

1.5. Chữ viết tắt

1.6. Điểm đo và số lượng mẫu đo

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Băng tần hoạt động

2.2. Mức tín hiệu cao tần

2.3. Đáp tuyến tần số trong một kênh truyền hình

2.4. Độ sai lệch tần số cao tần

2.5. Độ ổn định tần số cao tần

2.6. Tỷ số công suất sóng mang hình trên tạp âm

2.7. Yêu cầu tín hiệu hình

2.8. Khoảng cách giữa tần số sóng mang hình với tần số sóng mang tiếng

2.9. Tỷ lệ công suất sóng mang tín hiệu hình và tiếng

2.10. Băng thông của mỗi kênh

2.11. Độ di tần tiếng

2.12. Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số âm thanh

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Tham khảo) Mô hình tổng thể hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự

Thư mục tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

 

Lời nói đầu

QCVN 87:2020/BTTTTthay thếQCVN 87:2015/BTTTT.

QCVN 87:2020/BTTTTdo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 9 năm 2020.

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰTẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO

 

National technical regulation

on analogue cable television signalat subscriberconnection point

 

1.QUY ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao, sử dụng công nghệ tương tự, hệ màu PAL B/G và PAL D/K.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

TCVN 5830:1999, Truyền hình - Các thông số cơ bản.

TCVN 5831:1999, Máy phát hình - Các thông số cơ bản và phương pháp đo.

IEC 60728-1(2014-05), Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 1: System performance of forward paths.

IEC 60728-5 (2007), Headend equipment.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Truyền hình cáp tương tự (analogue cable television)

Loại truyền hình sử dụng phương tiện truyền dẫn trên mạng cáp, sử dụng điều chế bằng kỹ thuật tương tựđể cung cấp các kênh chương trình phát thanh, truyền hình đến người sử dụng dịch vụ.

1.4.2. Tín hiệu truyền hình cáp tương tự (analogue cable television signal)

Tín hiệu cao tần (RF) tổng hợp của tín hiệu hình và tín hiệu tiếng đi kèm được điều chế bằng kỹ thuật tương tự và được truyền dẫn trên mạng cáp đến thiết bị thu hình tương tự của thuê bao.

1.4.3. Thuê bao truyền hình cáp tương tự (analogue cable television subscriber)

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng dịch vụ truyền hình cáp tương tự trên lãnh thổ Việt Nam, sau đây gọi tắt là “thuê bao”.

1.4.4. Dịch vụ truyền hình cáp tương tự (analogue cable television service)

Dịch vụ ứng dụng viễn thông để truyền dẫn, phân phối các kênh chương trình, chương trình truyền hình và các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự đến thuê bao.

1.4.5. Hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự (technical infrastructure providing analogue cable television service)

Hạ tầng mạng viễn thông có tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự.

1.4.6. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự (company providinganalogue cable television service)

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự được hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.4.7. Điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp tương tự (the connection point for analogue cable television subscriber)

Điểm cấp tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại vị trí thuê bao đăng ký dịch vụ truyền hình cáp tương tự,sau đây gọi tắt là “điểm kết nối thuê bao”.

1.4.8. Điểm tập trung thuê bao truyền hình cáp tương tự (the focus point for analogue cable television subscriber)

Điểm chuyển đổi tín hiệu từ hệ thống cáp đường trục vào hệ thống cáp phân phối (Hub) hoặc vào trung tâm xử lý và chuyển tiếp tín hiệu (Sub Headend), sau đây gọi tắt là “điểm tập trung thuê bao”.

1.4.9. Thiết bị đầu cuối thuê bao truyền hình cáp tương tự (terminal equipment for analogue cable television subscriber)

Thiết bị mà thuê bao sử dụng để kết nối với điểm kết cuối của hạ tầng kỹ thuật truyền hình cáp tương tự để nhận tín hiệu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

1.4.10. Mức tín hiệu cao tần (carrier levels)

Mức biên độ của tín hiệu cao tần hình sin sau điều chế tại mỗi kênh truyền hình cáp tương tự đo được tại điểm kết nối thuê bao (đơn vị tính bằng dBµV).

1.4.11. Đáp tuyến biên độ tần số (frequency amplitude response)

Đường biểu diễn (theo thang logarit) sự biến thiên của giá trị biên độ tần số tín hiệu ra với biên độ tần số tín hiệu vào (đơn vị tính bằng dB).

1.4.12. Trễ nhóm (group delay)

Giới hạn trễ nhóm tần số cho phép trong kênh truyền hình bất kỳ (đơn vị tính bằng_s).

1.4.13. Độ sai lệch tần số cao tần (carrier frequency deviation)

Giá trị cho phép sai lệch tối đa so với giá trị tần số trung tâm của mỗi kênh (đơn vị tính bằng Hz).

1.4.14. Độ ổn định tần số (frequency stability)

Tỷ số giữa độ lệch tần số cực đại và tần số máy phát trong khoảng thời gian xác định trước.

1.4.15. Tỷ số sóng mang trên tạp âm C/N (carrier-to-noise ratio)

Tỷ số giữa mức công suất sóng mang trên mức công suất tạp âm (đơn vị tính bằng_dB).

1.4.16. Độ sâu điều chế (depth of modulation)

Tỷ số giữa biên độ tín hiệu tin tức trên tín hiệu điều chế.

1.4.17. Mức xung đồng bộ sau giải điều chế (sync pulse level after demodulation)

Giá trị của mức xung đồng bộ sau giải điều chế.

1.4.18. Méo khuếch đại vi sai (differential amplifier distortion)

Tỷ số giữa mức chênh lệch biên độ tải màu trên tổng biên độ tải màu lớn nhất và nhỏ nhất.

1.4.19. Méo pha vi sai (differential phase distortion)

Tỷ số giữa giá trị đỉnh - đỉnh của sự thay đổi pha của các tín hiệu sóng mang màu trên tín hiệu bậc thang lồng tín hiệu sóng mang màu.

1.4.20. Tỷ số tín hiệu trên tạp âm - S/N (signal-to-noise ratio)

Tỷ số biểu thị cường độ tương đối của tín hiệu so với nhiễu nền trong kênh.

1.4.21. Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số tín hiệu hình (frequency deviation amplitude response for video signal)

Chỉ tiêu đánh giá độ sai lệch đáp tuyến biên độ tần số tín hiệu hình trên toàn băng thông.

1.4.22. Khoảng cách giữa tần số sóng mang hình với tần số sóng mang tiếng (space between vision carrier frequency to audio carrier frequency)

Khoảng cách từ tần số sóng mang hình đến tần số sóng mang tiếng của mỗi kênh truyền hình cáp tương tự (đơn vị tính bằng MHz).

1.4.23. Tỷ lệ sóng mang tín hiệu hình và tiếng - V/A (Vision carrier to Audio carrier ratio)

Giá trị chênh lệch cho phép giữa công suất sóng mang tín hiệu hình với công suất sóng mang tín hiệu tiếng của mỗi kênh truyền hình cáp tương tự.

1.4.24. Băng thông của mỗi kênh (bandwidth per channel)

Độ rộng phổ tần số cho phép của mỗi kênh (đơn vị tính bằng MHz).

1.4.25. Độ di tần tiếng (audio frequency deviation)

Độ sai lệch cho phép giữa tần số tín hiệu tiếng và tần số sóng mang tiếng của tín hiệu truyền hình cáp tương tự sau khi điều chế.

1.4.26. Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số âm thanh (frequency deviation amplitude response for sound signal)

Tỷ số biểu thị cường độ tương đối của tín hiệu âm thanh so với nhiễu nền trong kênh

1.4.27. Thiết bị thu đo chuyên dùng

Thiết bị đo có tính năng đo các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng và được kiểm định bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

1.4.28. Trung tâm thu phát tập trung kênh chương trình (Headend)

Địa điểm doanh nghiệp thiết lập để tiếp nhận, xử lý và cung cấp kênh chương trình từ đơn vị cung cấp nội dung tớitrung tâm thu phát địa phương và thuê bao.

1.4.28. Trung tâm thu phát tập địa phương(Sub-Headend)

Địa điểm doanh nghiệp thiết lập để tiếp nhận, xử lý và cung cấp kênh chương trình từ trung tâm thu phát tập trung kênh chương trình và kênh chương trình địa phương (nếu có) tới thuê bao.

1.5. Chữ viết tắt

AM

Amplitude Modulation

Điều chế biên độ

C/N

Carrier-to-noise Ratio

Tỷ số sóng mang trên tạp âm

dB

Decibel

Decibel

dB(µV)

Decibel Microvolt

Decibel micrô vôn

IEC

International Electrotechnical Commission/Commitee

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế

ITU

International Telecommunication Union

Liên minh Viễn thông Quốc tế

PAL

Phase Alternating Line

Dòng quét luân phiên/xen kẽ theo pha

PM

Phase Modulation

Điều chế pha

RF

Radio Frequency

Tần số vô tuyến

S/N

Signal-to-Noise Ratio

Tỷ số tín hiệu trên tạp âm

TV

Television

Máy thu hình (tivi)

UHF

Ultra High Frequency

Tần số cực cao

V/A

Video/Audio

Tín hiệu hình/Tín hiệu tiếng

VHF

Very High Frequency

Tần số rất cao

VSB

Vestigial Side-Band

Băng tần biên sót (rớt)

 

1.6. Điểm đo và số lượng mẫu đo

Điểm đo tín hiệu truyền hình cáp tương tựđược xác định là tại điểm kết nối thuê bao.

Số lượng mẫu đo:01 mẫu/ điểm tập trung thuê bao.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đo kiểm phục vụ việc kiểm tra, giám sát theo quy định, số lượng mẫu đo tại điểm tập trung thuê bao có thể nhiều hơn nhưng không quá số lượng thuê bao có trong điểm tập trung thuê bao.

 

2.QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

 

2.1. Băng tần hoạt động

Băng tần VHF, UHF.

2.2. Mức tín hiệu cao tần

2.2.1. Chỉ tiêu

Tại dải tần số VHF, UHFmức tín hiệu cao tầnphải nằm trong khoảng từ 60 dBµV ÷ 80 dBµV.

2.2.2. Phương pháp xác định

Sử dụng thiết bị đo chuyên dùng để xác định mức tín hiệu cao tần của tín hiệu thu được tại điểm kết nối thuê bao.

Sơ đồ đo như Hình 1.

Hình 1 -Sơ đồ đo tín hiệu cao tần

 

2.3. Đáp tuyến tần số trong một kênh truyền hình

2.3.1. Đáp tuyến biên độ

2.3.1.1. Chỉ tiêu

Đáp tuyến biên độ thay đổi trong kênh truyền hình bất kỳ không vượt quá giá trị trong Bảng 1.

Bảng 1 - Sự thay đổi đáp tuyến biên độ tần số

Điều chế tín hiệu

Độ rộng băng tần kênh, MHz

Thay đổi lớn nhất (đỉnh - đỉnh), dB

Biến thiên đường bao lớn nhất,dB/MHz

Truyền hình AM-VSB

7

2

1

Truyền hình AM-VSB

8

2,5

1

 

2.3.1.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để xác định đáp tuyến biên độ tần số trong một kênh truyền hình thu được tại điểm kết nối thuê bao. Giá trị đáp tuyến biên độ trong một kênh tần số đọc trực tiếp trên máy đo.

Sơ đồ đo như Hình 2.

Hình 2 - Sơ đồ đo đáp tuyến tần số trong một kênh truyền hình

 

2.3.2. Trễ nhóm

2.3.2.1. Chỉ tiêu

Trễ nhóm trong mức giới hạn ( ± 500 x 10-9 )s.

2.3.2.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để xác định trễ nhóm tần số trong mỗi kênh truyền hình cáp thu được tại điểm kết nối thuê bao.

Sơ đồ đo như Hình 3.

Hình 3- Sơ đồ đo trễ nhóm

 

2.4. Độ sai lệch tần số cao tần

2.4.1. Chỉ tiêu

Dải tần số VHF/UHF: ± 30 kHz.

2.4.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để xác định độ sai lệch tần số cao tần tại điểm kết nối thuê bao.

Giá trị tần số đọc trên máy đo tần số, số lần đo không ít hơn 5.

Độ sai lệch tần số được tính theo công thức sau:

∆f= fTB - fCT

trong đó:

fCT :Tần số công tác của máy phát.

fTB :Tần số trung bình của các lần đo.

Sơ đồ đo như Hình 4.

Hình 4- Sơ đồ đo sai lệch tần số cao tần

 

2.5. Độ ổn định tần số cao tần

2.5.1. Chỉ tiêu

Độ ổn định tần số ≤ 10-6.

2.5.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo như trong 2.4.2 để đo độ ổn định tần số cao tần, số lần đo không ít hơn 5.

Độ ổn định tần số (S) được xác định theo công thức sau:

trong đó:

fCT :Tần số công tác của máy phát.

 

 

 

(fmax là tần số lớn nhất và f­min là tần số bé nhất của các tần số đo được)

Sơ đồ đo như Hình 4.

2.6. Tỷ số công suất sóng mang hình trên tạp âm

2.6.1. Chỉ tiêu

C/N ≥ 43 dB

2.6.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để đo tỷ số C/N. Điều chỉnh máy đo (máy phân tích phổ) về kênh cần đo, lựa chọn tần số trung tâm và cài đặt mức để có thể hiển thị toàn bộ băng tần. Thiết lập mức phân giải của máy phân tích phổ tới 100 kHz và thiết lập băng tần video đến 100 Hz.

Đo mức đỉnh của tín hiệu cần đo, đơn vị dB (µV).

Ngắt tín hiệu cần đo, điều chỉnh cổng đầu vào với điện trở phù hợp. Đo mức công suất tạp âm N, đơn vị đo là dB (µV).

Tính tỷ lệ công suất sóng mang hình trên công suất tạp âm qua công thức:

C/N = C - N

Sơ đồ đo như Hình 5.

Hình 5- Sơ đồ đo tỷ số C/N

 

2.7. Yêu cầu tín hiệu hình

2.7.1. Độ sâu điều chế

2.7.1.1. Chỉ tiêu

Mức giới hạn (87,5 ± 2)% của biên độ tín hiệu đỉnh - đỉnh xung đồng bộ.

2.7.1.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để đo độ sâu điều chế tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao.

Độ sâu điều chế (m) tính bằng phần trăm theo công thức sau:

trong đó:

U: Biên độ tín hiệu

Usđc : Biên độ tín hiệu điều chế

Sơ đồ đo như Hình 6.

Hình 6 - Sơ đồ đo độ sâu điều chế và mức xung đồng bộ

 

2.7.2. Mức xung đồng bộ sau giải điều chế

2.7.2.1. Chỉ tiêu

Trong mức giới hạn (300 ± 15) mV.

2.7.2.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để đo mức xung đồng bộ sau giải điều chế tín hiệu truyền hình tại điểm kết nối thuê bao.

Giá trị mức xung đồng bộ sau giải điều chế đọc trực tiếp trên máy đo.

Sơ đồ đo như Hình 6.

2.7.3. Méo khuếch đại vi sai

2.7.3.1. Chỉ tiêu

Trong mức giới hạn ± 7 % so với giá trị chuẩn biên độ tín hiệu sóng mang màu.

2.7.3.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo hiện sóng để đo méo khuếch đại vi sai tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao.

Điều chỉnh máy hiện sóng ở thang đo 10 µs/vạch chia; 0,1 V/vạch chia.

Đo xác định biên độ lớn nhất Amax và Amin.

Méo khuếch đại vi sai (DG) tính bằng phần trăm theo công thức sau:

 

Sơ đồ đo như Hình 7.

Hình 7 - Sơ đồ đo méo khuếch đại vi sai

 

2.7.4. Méo pha vi sai

2.7.4.1. Chỉ tiêu

Trong mức giới hạn ± 5 độ so với giá trị chuẩn pha tín hiệu sóng mang màu.

2.7.4.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để đo méo pha vi sai tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao.

Giá trị kết quả đo méo pha vi sai đọc trực tiếp trên máy đo.

Sơ đồ đo như Hình 8.

Hình 8- Sơ đồ đo méo pha vi sai

 

2.7.5. Tỷ số tín hiệu trên tạp âm

2.7.5.1. Chỉ tiêu

S/N ≥ 45 dB.

2.7.5.2. Phương pháp xác định

Sử dụng máy đo chuyên dùng để đo Tỷ số tín hiệu trên tạp âm(S/N) của các kênh truyền hình cáp thu được tại điểm kết nối thuê bao.

Tỷ số tín hiệu trên tạp âm được tính theo công thức:

trong đó:

So: Biên độ của mức chói 700 mV

No : Biên độ tạp âm

Tỷ số tín hiệu trên tạp âm tổng hợp (S/N): Biên độ tạp âm lấy giá trị đỉnh - đỉnh và được đo trong toàn dải tín hiệu video (0 - 5 MHz).

Sơ đồ đo như Hình 9.