Kế hoạch 48/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Đề án sắp xếp và quản lý báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:48/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:27/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------

Số: 48/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí
thành phố Hà Nội đến năm 2025

-------------------

 

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Thông báo số 2118-TB/TU ngày 01/8/2019 của Thành ủy Hà Nội kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 (sau đây gọi là Đề án), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Triển khai hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp, phát triển và quản lý hệ thống báo chí thành phố Hà Nội tinh gọn, hiệu quả.

2. Yêu cầu.

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 2118-TB/TU ngày 01/8/2019, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định.

- Các Sở, ngành, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc Thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, đảm bảo phát triển báo chí đi đôi với quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng tạo đồng thuận.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, các bước triển khai để mọi tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của Đề án hiểu, đồng thuận trong quá trình triển khai Đề án; phòng tránh những thông tin tiêu cực, gây hiểu sai, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc làm phức tạp tình hình.

Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án được phê duyệt.

Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

2. Thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí.

2.1. Giai đoạn 1: Từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 (thực hiện sắp xếp còn 05 cơ quan báo).

2.1.1. Phổ biến, quán triệt việc triển khai Đề án.

UBND Thành phố làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc triển khai Đề án.

UBND Thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án tới lãnh đạo các cơ quan chủ quản và Tổng biên tập các cơ quan báo chí Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2020.

2.1.2. Hướng dẫn thực hiện Đề án.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cơ quan liên quan, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển cơ quan báo chí trực thuộc (xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể).

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành ủy, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành Thành phố.

Sở Tài chính hướng dẫn bàn giao, sắp xếp về tài chính, tài sản; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí Thành phố thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2020.

2.1.3. Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí xây dựng đề án sắp xếp, phát triển cơ quan báo chí trực thuộc và kế hoạch thực hiện.

Căn cứ phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện Đề án, các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chủ động phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan liên quan xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển cơ quan báo chí trực thuộc.

- Nhóm 1: Các cơ quan báo và tạp chí dừng hoạt động (09 cơ quan: 03 cơ quan báo, 06 tạp chí),

Giao các cơ quan chủ quản (Hội Cựu chiến binh Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, Hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề thành phố Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội, Hiệp hội Công thương Thành phố, Câu lạc bộ Golf Hà Nội):

+ Xây dựng đề án, kế hoạch dừng hoạt động các cơ quan báo chí trực thuộc trước ngày 31/12/2020.

+ Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

- Nhóm 2: Các cơ quan báo chí thực hiện việc sáp nhập

Giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì xây dựng đề án sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội (thuộc Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố) và kế hoạch thực hiện.

- Nhóm 3: Cơ quan báo chuyển đổi mô hình hoạt động

Giao Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Báo Người Hà Nội thành Tạp chí Văn học Nghệ thuật của Thành phố và kế hoạch thực hiện.

- Nhóm 4: Các cơ quan báo chí không phải sắp xếp (Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Khoa học thuộc Trường Đại học Thủ đô) được xem xét giữ ổn định (Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô):

Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí (Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Trường Đại học Thủ đô) xây dựng đề án phát triển (kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động) của cơ quan báo chí.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

2.1.4. Thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí.

Tổ công tác thực hiện Đề án (sau đây gọi là Tổ công tác) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí Thành phố thực hiện việc sắp xếp (tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản) và các giải pháp phát triển (kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động) cơ quan báo chí trực thuộc bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

Bố trí làm việc theo các nhóm (tại mục 2.1.3), riêng nhóm các cơ quan báo chí không phải sắp xếp và được xem xét giữ ổn định (nhóm 4), Tổ công tác chỉ bố trí làm việc trong trường hợp cần thiết.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến 31/12/2020.

2.1.5. Thực hiện các thủ tục hành chính về giấy phép hoạt động báo chí sau sắp xếp.

Rà soát tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí, có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép, sửa đổi, bổ sung giấy phép, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch báo chí toàn quốc và Đề án của Thành phố.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2020.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

2.2. Giai đoạn II: Hoàn thành việc sắp xếp.

Thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí Thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp.

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2021 đến năm 2025.

Đơn vị thực hiện: Tổ công tác, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí.

3.1. Thành phố xác định cơ quan báo chí chủ lực, làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần phát triển văn hóa và con người Hà Nội, được tập trung đầu tư ngân sách.

Thời gian thực hiện: Từ khi Đề án được phê duyệt đến năm 2025.

3.2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp: về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tài chính; khoa học, công nghệ; hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực quản lý nhà nước báo chí.

Các Sở, ngành, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện tại Phần III của Kế hoạch và Phụ lục kèm theo.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch:

- Hướng dẫn, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

- Tham mưu phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phần II.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực quản lý nhà nước báo chí, tham mưu các giải pháp về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá trong lĩnh vực báo chí của thành phố Hà Nội.

- Tham mưu UBND Thành phố phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

2. Sở Nội vụ.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí và cơ quan liên quan tham mưu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các cơ quan báo chí trực thuộc UBND Thành phố và các cơ quan báo chí trực thuộc Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố theo Đề án được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định:

- Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các mục 2, 3 phần II.

- Thẩm định các đề án tổ chức lại, giải thể các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 được phê duyệt, báo cáo UBND Thành phố.

- Thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh viên chức thuộc các cơ quan báo chí sau sắp xếp trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan báo chí theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết những vướng mắc theo thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện sắp xếp lại theo Đề án được phê duyệt.

3. Sở Tài chính.

- Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các mục 2, 3 phần II.

- Tham mưu bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các cơ quan báo chí Thành phố.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí của thành phố Hà Nội.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí Thành phố thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định đơn giá trong hoạt động báo chí của thành phố Hà Nội.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng hợp nhu cầu, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp.

5. Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các mục 1, 2, 3 phần II.

Chủ trì phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng phương án và lộ trình của Đề án đảm bảo chặt chẽ, thận trọng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

5.1. Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí không phải sắp xếp và giữ ổn định (các cơ quan báo chí thuộc Thành ủy, UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Trường Đại học Thủ đô): Xây dựng đề án phát triển cơ quan báo chí trực thuộc (kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động) bảo đảm phù hợp, đúng quy định. Hoàn thành trong năm 2020.

5.2. Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí phải dừng hoạt động, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động (các cơ quan báo chí thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, Hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề thành phố Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội, Hiệp hội Công thương Thành phố, Câu lạc bộ Golf Hà Nội):

- Hội Cựu chiến binh Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án sắp xếp cơ quan báo chí trực thuộc và kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện rà soát, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép, sửa đổi, bổ sung giấy phép đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch báo chí toàn quốc, Đề án của Thành phố và các quy định pháp luật.

- Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

- Báo cáo và đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phối hợp chặt chẽ UBND Thành phố trong quá trình triển khai Đề án theo đúng chỉ đạo của Đảng và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và quy hoạch báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo ổn định và hiệu quả hoạt động báo chí Thành phố sau sắp xếp.

7. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy.

Phối hợp UBND Thành phố trong toàn bộ quá trình triển khai Đề án.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí, các cơ quan chức năng của Thành phố làm tốt công tác tư tưởng, định hướng, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng nhân sự trong quá trình thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Thành ủy, các tổ chức chính chị - xã hội Thành phố.

8. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Đề án; phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan báo chí, chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, UBND Thành phố đề nghị các Sở, ngành, các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện; báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) việc triển khai Đề án và kiến nghị biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Các Sở: TT&TT, Nội vụ, Tài chính, KHĐT;

- Hội Nhà báo Thành phố;

- Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí Thành phố;

- Các cơ quan báo chí Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;

- Lưu: VT, KGVX Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

 
 
 

PHỤ LỤC         

Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

1

Tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng

Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hội Nhà báo Thành phố

- Cơ quan chủ quản

- Cơ quan báo chí

Sau khi Đề án được phê duyệt

Tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện Đề án

2

Tổ chức thực hiện Đề án

2.1

Giai đoạn I: Từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 (thực hiện sắp xếp còn 05 cơ quan báo)

2.1.1

Phổ biến, quán triệt việc triển khai Đề án

 

 

Quý I năm 2020

 

-

UBND Thành phố làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc triển khai Đề án

- UBND Thành phố

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ công tác

 

-

Hội nghị phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án

- UBND Thành phố

- Ban Tuyên giáo Thành ủy

Lãnh đạo các cơ quan chủ quản, Tổng biên tập các cơ quan báo chí, Tổ công tác

 

2.1.2

Hướng dẫn thực hiện Đề án

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở

Nội vụ, Sở Tài chính

Quý l năm 2020

Văn bản hướng dẫn

-

Hướng dẫn sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ

 

-

Hướng dẫn sắp xếp về tài chính, tài sản

Sở Tài chính

 

2.1.3

Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn cơ quan báo chí trực thuộc và kế hoạch thực hiện

Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí

- Tổ công tác

- Cơ quan báo chí

Quý l năm 2020

Đề án, kế hoạch

Nhóm 1

Xây dựng đề án, kế hoạch dừng hoạt động các cơ quan báo chí trực thuộc

Hội Cựu chiến binh Thành phố

Báo Cựu chiến binh Thủ đô

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao

Báo Màn ảnh Sân khấu

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tạp chí Giáo dục Thủ đô

 

 

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội

Tạp chí Thương gia

 

 

Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội

Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu

 

 

Hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề thành phố Hà Nội

Tạp chí Tinh hoa Đất Việt

 

 

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà

Nội

Tạp chí Phái đẹp (Elle)

 

 

Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội

Báo Thời báo Doanh nhân

 

 

Câu lạc bộ Golf Hà Nội

Tạp chí Golf Việt Nam

 

 

Nhóm

2

Xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội

Báo Kinh tế và Đô thị

Báo Pháp luật và Xã hội

 

 

Nhóm

3

Xây dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động của Báo Người Hà Nội thành Tạp chí Văn học Nghệ thuật của Thành phố

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội

Báo Người Hà Nội

 

 

Nhóm

4

Xây dựng đề án kiện toàn bộ máy cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Báo Hà Nội mới

 

 

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

 

 

Liên đoàn Lao động Thành phố

Báo Lao động Thủ đô

 

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố

Báo Tuổi trẻ Thủ đô

 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Báo Phụ nữ Thủ đô

 

 

Trường Đại học Thủ đô

Tạp chí Khoa học

 

 

2.1.4

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan báo chí

 

 

Từ quý II đến

31/12/2020

 

 

Nhóm 1: Các cơ quan báo và tạp chí dừng hoạt động

Tổ công tác

09 cơ quan chủ quản: 03 cơ quan báo, 06 tạp chí

Dừng hoạt động

 

Nhóm 2: Các cơ quan báo chí thực hiện việc sáp nhập

- Báo Kinh tế và Đô thị

- Báo Pháp luật và Xã hội

- Sở Tư pháp

Hoàn thành việc sáp nhập, ổn định hoạt động

 

Nhóm 3: Cơ quan báo chuyển đổi mô hình hoạt động

- Hội Liên hiệp Vaen học Nghệ thuật Hà Nội

- Báo Người Hà Nội

Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình, ổn định hoạt động

 

Nhóm 4: Không phải sắp xếp, giữ ổn định

Chỉ bố trí làm việc trong trường hợp cần thiết

Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

2.1.5

Thực hiện các thủ tục hành chính về giấy phép hoạt động báo chí sau sắp xếp

Các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Trước ngày 30/6/2020

Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép, sửa đổi, bổ sung giấy phép

2.2

Giai đoạn II: Hoàn thành việc sắp xếp

-

Thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí Thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tổ công tác, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí

Từ ngày 01/01/2021 đến năm 2025

 

-

Ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp.

3

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất luợng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp

3.1

Xác định cơ quan báo chí chủ lực, làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị... tập trung đầu tư ngân sách.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan liên quan

Từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2025

 

3.2.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp

 

 

 

 

3.2.1

Xây dựng đề án phát triển của cơ quan báo chí trực thuộc

Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí

Hoàn thành trong năm 2020

 

3.2.2

Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng nhân sự trong quá trình thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy

Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí; Sở, ngành, cơ quan liên quan

Hoàn thành trong năm 2020 - 2025

 

3.2.3

Tham mưu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các cơ quan báo chí thuộc UBND Thành phố; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Thành ủy; Sở, ngành, cơ quan liên quan

Hoàn thành trong năm 2020-2025.

 

3.2.4

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực quản lý nhà nước báo chí, tham mưu các giải pháp về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hội Nhà báo Thành phố; các cơ quan liên quan

Hoàn thành trong năm 2020 - 2025

 

3.2.5

Tham mưu UBND Thành phồ trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí Thành phố thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính

Sở, ngành, cơ quan liên quan

Hoàn thành trong năm 2020-2025.

 

3.2.6

Tổng hợp nhu cầu, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành, cơ quan liên quan

Hoàn thành trong năm 2020-2025.

 

       
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi