Kế hoạch 117/KH-UBND về tổ chức Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND TP Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:117/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:05/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

Số: 117/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2021

 

Thực hiện Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố năm 2021 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rà soát, triển khai các thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đủ điều kiện để nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra;

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên công tác rà soát, triển khai thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đủ điều kiện và không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực phụ trách; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện;

c) Đảm bảo việc triển khai 100% các dịch vụ công đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 khả thi, tiết kiệm, tạo thuận lợi tốt nhất để phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

d) Việc rà soát, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, thời gian thực hiện

a) Rà soát tất cả thủ tục hành chính và báo cáo danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; báo cáo, giải trình cụ thể danh mục thủ tục hành chính không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố:

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Thời gian: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn báo cáo về Ủy ban nhân dân quận, huyện trước ngày 15 tháng 6 năm 2021; Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 6 năm 2021; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 6 năm 2021;

- Kết quả: báo cáo theo Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

b) Tạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện và áp dụng cho từng cơ quan, đơn vị trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn/):

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Thời gian: trước ngày 30 tháng 7 năm 2021;

- Kết quả: Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Tổ chức làm việc, rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục đối với những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 4:

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền Thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian: Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021

d) Cấu hình dịch vụ công trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố và cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công thành phố:

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian: Trước ngày 31 tháng 10 năm 2021;

- Kết quả: 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 được triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

đ) Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới được triển khai trên Cổng Dịch vụ công thành phố

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian: Từ tháng 7 năm 2021;

- Kết quả: các hình thức truyền thông phù hợp; lồng ghép vào Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách hàng năm và nguồn khác (nếu có) để triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

a) Thực hiện rà soát[1], báo cáo theo yêu cầu của Kế hoạch này đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với những thủ tục hành chính thực hiện ở nhiều cơ quan (cấp xã, cấp huyện) có sự không thống nhất mức độ dịch vụ công giữa các cơ quan thì liên hệ cơ quan phụ trách để được hướng dẫn[2];

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính của đơn vị mình và tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi về cơ quan nhà nước quản lý thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở cấp huyện, xã;

c) Đối với danh mục thủ tục hành chính không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn nêu rõ các điều kiện chưa đạt để thực hiện dịch vụ công mức độ 4.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

a) Tổng hợp danh mục thủ tục hành chính nâng lên dịch vụ công mức độ 4 (theo Phụ lục I); cho ý kiến, đề xuất cụ thể đối với danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do văn bản pháp luật quy định;

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát với quy định hành chính và điều kiện kỹ thuật để thống nhất với ý kiến giải trình của các cơ quan, đơn vị đối với Phụ lục II;

c) Hướng dẫn rà soát các quy định về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: Công bố, công khai thủ tục hành chính; địa phương hóa thủ tục hành chính; rà soát các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Thẩm định, cho ý kiến đối với danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

b) Chủ trì thực hiện thiết lập dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, định nghĩa các thành phần hồ sơ dịch vụ công, xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác (E-form) của dịch vụ công, định nghĩa quy trình điện tử dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ;

c) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng và hỗ trợ kỹ thuật vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố Cần Thơ hoạt động ổn định, liên tục và tin cậy để phục vụ tổ chức, cá nhân;

d) Chịu trách nhiệm sẵn sàng các nền tảng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành. Bảo đảm đồng bộ dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công thành phố;

đ) Hướng dẫn rà soát các điều kiện kỹ thuật như: Dung lượng điện tử của hồ sơ; kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu có liên quan; thực hiện chữ ký số, giấy phép, chứng từ điện tử; liên thông hồ sơ điện tử giữa các cơ quan nhà nước; kết nối các phần mềm chuyên ngành, nghiệp vụ và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố; chức năng thanh toán điện tử ..v.v;

e) Định kỳ hàng tháng thống kê, báo cáo kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số về Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố năm 2021./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND thành phố (
1);
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP;
- BQL các KCX và CN Cần Thơ;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- VP UBND TP (2
,3G);
- Lưu: VT, LQC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NÂNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4
(Kèm theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT

Mã TTHC/ DVC

Tên thủ tục hành chính

Đủ điều kiện nâng lên mức độ 4

Về kỹ thuật, điều kiện của đơn vị

Về quy định của pháp luật

A

 

Cấp thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG NÂNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4
(Kèm theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Mã TTHC/ DVC

Tên thủ tục hành chính

Chưa đủ điều kiện nâng lên mức độ 4

Về kỹ thuật, điều kiện của đơn vị

Về quy định của pháp luật

A

 

Cấp thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Hướng dẫn về các điều kiện kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại số 02923762333.

- Hướng dẫn về các điều kiện quy định của pháp luật: Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, điện thoại số 02923817696.

 

----------------

[1] Rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định tại Phụ Iục X Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Không rà soát, lập danh mục đối với những thủ tục hành chính đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

[2] Nếu nguyên nhân khác nhau do các điu kiện về kỹ thuật chưa đảm bảo thì liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn; nếu nguyên nhân do quy định về thủ tục hành chính thì liên hệ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để được hướng dẫn.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi