Dự thảo Thông tư Đề án tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
  • Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Trạng thái: Đã biết

Đối tượng áp dụng

Văn bản liên quan