Công văn 997/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 997/BTTTT-THH

Công văn 997/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:997/BTTTT-THHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:08/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 997/BTTTT-THH
V/v Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án CNTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nội dung bảo đảm hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được chú trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với đầu tư cho ứng dụng CNTT, việc bảo đảm hiệu quả đầu tư được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, cụ thể:

- Điều 24 Luật CNTT quy định: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải được ưu tiên, bảo đảm tính công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả”.

- Điều 62 Luật CNTT quy định: “Ngân sách cho công nghệ thông tin phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả”.

- Khoản 1 Điều 9 Nghị đinh số 64/2007/NĐ-CP quy định về bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm quy định: “Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin”.

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định liên quan đến hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT tại Điều 17 - Nội dung dự án khả thi ứng dụng công nghệ thông tin, điểm i Khoản 1 Điều 19 - Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi yêu cầu “Phân tích hiệu quả đầu tư”, Điểm a Khoản 2 Điều 27 - Nội dung thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin yêu cầu “xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án”.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, các văn bản pháp quy cũng đã quy định rõ về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT như sau:

- Khoản 5 Điều 48 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước quy định trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông): “Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng, triển khai hiệu quả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.

- Khoản 3 Điều 53 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Đánh giá tác động của công nghệ thông tin đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, bao gồm: Dịch vụ hành chính công; Năng suất, hiệu quả lao động; Đổi mới tổ chức, hoạt động”.

Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT và nhiệm vụ được giao về bảo đảm hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng, quan tâm thực thi trách nhiệm:

1. Rà soát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, bao gồm dịch vụ hành chính công; năng suất, hiệu quả lao động; đổi mới tổ chức, hoạt động.

Đồng thời, trong quá trình triển khai đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT tại Bộ, ngành, địa phương mình, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề nghị Bộ, ngành, địa phương có công văn phản ánh gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý.

Công văn kiến nghị, đề xuất (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 20/4/2015.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, THH (TTTVHT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi