Công văn 5149/LĐTBXH-VP 2019 triển khai Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------------------

Số: 5149/LĐTBXH-VP

V/v Triển khai sử dụng Phần mềm

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị,

chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị khai trương và tập huấn sử dụng phần mềm nêu trên tới các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 8g30 ngày 06/12/2019 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh, tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cử 01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị và 01 chuyên viên tham dự Hội nghị trên. Chế độ công tác phí do cơ quan cử đại biểu tham dự thanh toán theo quy định hiện hành.

Đại biểu tham dự đăng ký với Ban tổ chức Hội nghị theo số điện thoại: 024.62703637/ 0972328998; Email: minhpn@molisa.gov.vn.

Ban Tổ chức bố trí xe chung xuất phát lúc 14g30 ngày 05/12/2019 (Thứ Năm) tại Trụ sở Bộ, 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:  

-  Như trên;

-  Lưu: VT, TH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực