Công văn 3933/BTTTT-CBC 2019 tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------

Số: 3933/BTTTT-CBC

Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung uơng và địa phương.

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2019 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019 với Chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tuyên truyền vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào vùng dân tộc miền núi; phối hợp tuyên truyền qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã...

2. Các cơ quan thông tấn báo chí:

Ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình; các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử; tăng cường truyền thông qua các chương trình giải trí trên truyền hình, các phóng sự, các chương trình tọa đàm, giao lưu với những người bị nhiễm HIV/AIDS...

3. Nội dung tập trung tuyên truyền:

- Luật phòng, chống HIV/AIDS: Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS;

- Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP);

- Điều trị bằng thuốc ARV: Lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV; lan tỏa thông điệp “Không phát hiện = Không lây truyền” (hay còn gọi là K=K) để người nhiễm HIV tiếp cận sớm dịch vụ điều trị ARV, tuân thủ điều trị, xét nghiệm tải lượng vi rút định kỳ và hiểu ý nghĩa của tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện; lợi ích tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; thông tin về các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương

- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có nguy cơ cao; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, nhất là với giới trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV;

- Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: Sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ được tác hại việc nhiễm HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triến kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước, từ đó có ý thức, biện pháp phòng, chống có hiệu quả. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền các cơ quan gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 20/12/2019 để Bộ báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ;

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CBC, PQĐ (200).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Bảo

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực