Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 đề án Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 3820/VPCP-KGVX

V/v Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08  tháng 6 năm 2021

             

 

 Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 2038/TTr-TNVN ngày 17 tháng 8 năm 2020 và văn bản số 1630/TNVN-KTPTTH ngày 27 tháng 5 năm 2021) về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá và có ý kiến rõ về sự cần thiết, phương án điều chỉnh để bảo đảm quy mô, phạm vi và các giải pháp của Đề án không trùng lắp với các nhiệm vụ, giải pháp khác liên quan đang được thực hiện; trên cơ sở đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các Bộ:TC,KHĐT,QP,NN&PTNT,KHCN;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

   Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH,NN, NC,QHQT;

- Lưu: VT, KGVX (3) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[d]

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3820/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3820/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!