Công văn 10186/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 10186/VPCP-KGVX
V/v: Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 72/TTr-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ý kiến của các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, lưu ý:
1. Cập nhật số liệu mới và dự báo xu thế.
2. Các mục tiêu, chỉ tiêu có căn cứ thuyết phục, khả thi, có thể kiểm tra, đánh giá được kết quả theo từng giai đoạn.
3. Gắn với nội dung Quy hoạch báo chí đến năm 2020 sẽ báo cáo Bộ Chính trị.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTgCP (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: CA, TP, KHĐT, TC, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

Thuộc tính văn bản
Công văn 10186/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10186/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 30/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!