Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 848 văn bản: Thông tin-Truyền thông
781

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
782

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
783

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
784

Quyết định 60/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
785

Quyết định 1555/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
786

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
787

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
788

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2011
789

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
790

Quyết định 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
791

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
792

Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
793

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
794

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2022
795

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
796

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
797

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
798

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
799

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
800

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
Vui lòng đợi