Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.251 văn bản: Thông tin-Truyền thông
681

Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

682
683

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

684

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

685

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An (1370 - 2020)

686

Kế hoạch 215/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

687

Quyết định 3119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

688

Quyết định 2513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế vận hành và duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

689

Quyết định 54/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

690

Quyết định 1527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

691

Quyết định 4731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Mua sắm trang thiết bị phòng LAB và các trang thiết bị làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá

692

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

693

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai

694

Quyết định 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La

695

Quyết định 3429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

696
697
698

Quyết định 4656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Báo Kinh tế và Đô thị trên cơ sở sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội trực thuộc Sở Tư pháp và Báo Kinh tế và Đô thị

699

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Ninh Bình

700