Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 783 văn bản: Thông tin-Truyền thông
661

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
662

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
663

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
664

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
665

Quyết định 7016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2013
666

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 16/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
667

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

Ban hành: 11/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
668

Quyết định 7122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
669

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
670

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
671

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
672

Quyết định 2515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
673

Quyết định 6093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015"

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2013
674

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh"

Ban hành: 26/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2013
675

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
676

Quyết định 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
677

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
678

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2013
679

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
680

Quyết định 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Ban hành: 17/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
Vui lòng đợi