Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.990 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1761

Công văn 8330/VPCP-KTN của văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ 4G

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2014
1762

Quyết định 1518/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1763

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
1764

Quyết định 1519/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thông tin cơ sở

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2014
1765

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
1766

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
1767

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
1768

Quyết định 5126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2016"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2014
1769

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2014
1770

Công văn 2446/TTCP-TTTT của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2014
1771

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
1772

Thông tư 13/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
1773

Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
1774

Thông tư 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2014
1775

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
1776

Công văn 2803/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2014
1777

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1778

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
1779

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2014
1780

Quyết định 1363/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
Vui lòng đợi