Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.783 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1661

Quyết định 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
1662

Quyết định 1025/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2015
1663

Thông tư 12/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện"

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2015
1664

Quyết định 725/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Standardbank Co., Ltd. - KR0144

Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
1665

Quyết định 726/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Radio Promotion Asociation - KR0027

Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
1666

Quyết định 461/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu Mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phố

Ban hành: 02/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2015
1667

Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm - Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2015
1668

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2015
1669

Quyết định 360/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Ban hành: 25/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2015
1670

Quyết định 326/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co.,-KR0034

Ban hành: 16/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2015
1671

Công văn 1326/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thông tin, truyền thông về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban hành: 25/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2015
1672

Công văn 431/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 09/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2015
1673

Công văn 430/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước

Ban hành: 09/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2015
1674

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
1675

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
1676

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1677

Công văn 1252/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc quản lý nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1678

Quyết định 109/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - SGS Korea Co., Ltd. - KR0150

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1679

Quyết định 114/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0185

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1680

Thông tư 29/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
Vui lòng đợi