Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.084 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1621

Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
1622

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
1623

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
1624

Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
1625

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm International standard technology Co., Ltd.-KR0018

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
1626

Quyết định 1444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
1627

Công văn 3891/BNV-TTTT của Bộ Nội vụ về việc cung cấp tư liệu để thông tin, tuyên truyền về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
1628

Quyết định 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
1629

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
1630

Công văn 2634/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
1631

Thông tư 22/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM"

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
1632

Thông tư 23/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD"

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
1633

Quyết định 1341/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm - National Technical Systems - Silicon Valley - US0027

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
1634

Quyết định 1343/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - IBM RTP EMC Test Labs - US0005

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
1635

Quyết định 1344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - EMC Integrity, Inc. - US0005

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
1636

Quyết định 1342/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Extron Electronics - US0190

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
1637

Quyết định 1311/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2015
1638

Công văn 2517/BTTTT-TTĐN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định 587/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
1639

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
1640

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
Vui lòng đợi