Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.611 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Thông tư 25/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
42

Kế hoạch 315/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch, bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
43

Công văn 5319/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
44

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
45

Quyết định 3422/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn, đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ và ban hành Quy chế hoạt động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
46

Quyết định 2055/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
47

Quyết định 2067/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
48

Quyết định 30/2021/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và Tài liệu không kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
49

Thông tư 24/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
50

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
51

Quyết định 2052/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
52

Quyết định 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
53

Quyết định 5852/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
54

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
55

Quyết định 1700/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
56

Quyết định 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
57

Quyết định 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
58

Quyết định 4224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
59

Công điện 6/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
60

Công văn 4568/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
Vui lòng đợi