Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.781 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3601

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2008
3602

Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2008
3603

Quyết định 18/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
3604

Quyết định 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
3605

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
3606

Công văn 426/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tách các Báo điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
3607

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
3608

Nghị định 24/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2008
3609

Quyết định 02/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2008
3610

Quyết định 31/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2008
3611

Công văn 12/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
3612

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
3613

Quyết định 16/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2008
3614

Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2008
3615

Quyết định 09/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
3616

Quyết định 45/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2008
3617

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
3618

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với báo Quân đội nhân dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
3619

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
3620

Quyết định 10/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
Vui lòng đợi