Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.182 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
42

Công văn 4530/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 14/2022/TT-BTTTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
43

Công văn 4528/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BTTTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
44

Quyết định 3715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (dự án 27)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Kế hoạch 3809/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông Tải về
46

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
47

Quyết định 3853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
48

Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
49

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
50
51

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông Tải về
52

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
53

Công văn 3371/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tháng cuối năm

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
54

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
55

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
56

Hướng dẫn 75-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
57

Quyết định 2317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm số hóa quy trình triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Bình Thuận”

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành triển khai thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
59

Quyết định 3813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ Thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
60

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về