Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.472 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 1498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
42

Quyết định 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
43

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đầu tư;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
44

Công văn 3493/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
45

Quyết định 1401/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
46

Công văn 9350/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;Điện lực;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
47

Công văn 3455/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
48

Công văn 6235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và triển khai Chương trình "sóng và máy tính cho em"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
49

Quyết định 4098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
50

Kế hoạch 04/KH-TBTT của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 "Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống "bình thường mới"" (từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2021)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
51

Công văn 9219/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo công tác truyền thông và cung cấp danh sách người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của cơ quan, đơn vị

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
52

Quyết định 4097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
53

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
54

Công văn 2448/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
55

Công văn 3406/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
56

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
57

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
58

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 65/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
59

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
60

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định việc áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
Vui lòng đợi