Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.868 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3801

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3802

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3803

Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3804

Quyết định 03/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội”

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
3805

Quyết định 1247/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
3806

Quyết định 821/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Cước cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3807

Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3808

Quyết định 398/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc bổ sung bảng cước đàm thoại quốc tế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3809

Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
3810

Quyết định 217/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành "Quy định quản lý nghiệp vụ tem bưu chính"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
3811

Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3812

Quyết định 01/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
3813

Quyết định 227/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban Chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3814

Quyết định 165/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3815

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
3816

Quyết định 547/1998/QÐ-TCBÐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2015
3817

Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3818

Thông tư 111/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3819

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3820

Quyết định 99/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi