Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.863 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3781

Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịc vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
3782

Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet để cung cấp dịch vụ kêt nối, dịch vụ truy nhập Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
3783

Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
3784

Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
3785

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3786

Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3787

Quyết định 26/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế phỏng vấn trên báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3788

Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3789

Quyết định 480/2002/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3790

Nghị định 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
3791

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
3792

Quyết định 897/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước điện thoại chiều đi quốc tế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
3793

Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
3794

Quyết định 680/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/6/2001 về việc ban hành Cước dịch vụ truy nhập Internet dán tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
3795

Quyết định 626/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
3796

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3797

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3798

Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3799

Quyết định 03/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội”

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
3800

Quyết định 1247/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
Vui lòng đợi