Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.794 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3601

Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
3602

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
3603

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
3604

Quyết định 942/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
3605

Công văn 4073/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
3606

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
3607

Công văn 3742/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
3608

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
3609

Quyết định 08/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2008
3610

Quyết định 31/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
3611

Quyết định 28/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
3612

Quyết định 26/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
3613

Quyết định 27/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
3614

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2008
3615

Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2008
3616

Quyết định 18/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
3617

Quyết định 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
3618

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
3619

Công văn 426/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tách các Báo điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
3620

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
Vui lòng đợi