Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.793 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3581

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
3582

Quyết định 45/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
3583

Công văn 2537/BTTTT-VT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sơ kết 6 tháng triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về viêvj ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
3584

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
3585

Quyết định 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
3586

Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2008
3587

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2008
3588

Quyết định 179/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 315/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
3589

Công văn 8192/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Phần mềm tin học Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
3590

Quyết định 1026/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2008
3591

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
3592

Thông tư 04/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2008
3593

Quyết định 171/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
3594

Công văn 1272/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về quy trình cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2008
3595

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
3596

Quyết định 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
3597

Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
3598

Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
3599

Quyết định 44/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2008
3600

Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
Vui lòng đợi