Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.603 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3481

Công văn 452/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
3482

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên các Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
3483

Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2007
3484

Chỉ thị 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2006
3485

Quyết định 47/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành "Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2006
3486

Quyết định 257/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
3487

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
3488

Quyết định 1690/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2013
3489

Quyết định 167/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010"

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
3490

Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3491

Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3492

Quyết định 1205/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
3493

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3494

Chỉ thị 04/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2006
3495

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
3496

Nghị định 138/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá - Thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
3497

Quyết định 250/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3498

Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3499

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
3500

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
Vui lòng đợi