Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.515 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3461

Quyết định 165/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3462

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
3463

Quyết định 547/1998/QÐ-TCBÐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2015
3464

Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3465

Thông tư 111/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3466

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3467

Quyết định 99/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3468

Quyết định 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
3469

Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3470

Thông tư 10-TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 71-TC/TCT ngày 10/10/1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3471

Quyết định 72/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3472

Quyết định 683/1997/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3473

Quyết định 682/QĐ-KTKH của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành tạm thời bảng giá cước truy nhập Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3474

Quyết định 679/1997/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành thể lệ dịch vụ Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3475

Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3476

Nghị định 98/CP của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3477

Quyết định 477/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu cước viễn thông tại các khách sạn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3478

Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành quy định về việc cấp giấy phép cung cấp thông tin lên mạng INTERNET

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3479

Quyết định 568-QĐ/QLCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế về tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3480

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
Vui lòng đợi