Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.603 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3441

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
3442

Quyết định 10/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
3443

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2007
3444

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Dự án phủ sóng phát thanh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
3445

Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
3446

Thông báo 241/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc phát sóng chương trình kết thúc Nhật ký Vàng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
3447

Quyết định 2567/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
3448

Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trên truyền hình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
3449

Công văn 6450/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Dự án VINASAT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
3450

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
3451

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2013
3452

Quyết định 27/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2007
3453

Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
3454

Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
3455

Thông báo 185/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
3456

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Lĩnh vực khác;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
3457

Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2007
3458

Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin ăn bưởi gây ung thư

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2007
3459

Công văn 2432/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2007
3460

Quyết định 1447/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời về định dạng một số chứng từ điện tử hải quan từ xa đối với hệ thống thông tin hải quan

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hải quan;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
Vui lòng đợi