Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.798 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3421

Quyết định 1253/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
3422

Quyết định 1235/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3423

Công văn 5992/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương thực hiện dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm truyền thông đa phương tiện"

Lĩnh vực: Đầu tư;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
3424

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
3425

Công văn 5768/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, địa phương trên vệ tinh Vinasat-1

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3426

Công văn 5689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự và phát biểu khai mạc Chương trình "Công nghệ thông tin - Đánh giá đa chiều"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
3427

Quyết định 1168/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3428

Quyết định 1130/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3429

Công văn 2546/BTTTT-VT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
3430

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
3431

Công văn 5488/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
3432

Quyết định 1111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
3433

Công văn 5421/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới năm 2009 (WITFOR 2009)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
3434

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
3435

Công văn 1337/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp báo Phụ nữ Việt Nam cho Hội phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ thôn bản các xã đặc biệt khó khăn và Chi hội phụ nữ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
3436

Thông tư 27/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
3437

Thông tư 26/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
3438

Quyết định 1058/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối đối với Kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/03/2009 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 177/QĐ-STTTT ngày 18/05/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2)

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Khiếu nại-Tố cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
3439

Chỉ thị 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
3440

Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
Vui lòng đợi