Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.515 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
02

Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
03

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
04

Quyết định 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
05

Quyết định 1964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
06

Công văn 3336/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
07

Quyết định 1844/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Mạng riêng ảo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
08

Quyết định 01/QĐ-BCĐCĐS của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
09

Quyết định 2972/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
10

Quyết định 1934/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
11

Quyết định 1708/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác thông tin báo chí

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
12

Quyết định 2878/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
13

Quyết định 2870/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
14

Thông tư 95/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
15

Quyết định 1930/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
16

Quyết định 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
17

Công văn 9438/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2021
18

Công văn 11672/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Giao thông Vận tải năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
19

Công văn 11705/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin (lần 4)

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
20

Quyết định 5065/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
Vui lòng đợi