Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.870 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3521

Công văn 4846/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam với Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc (MOU) về Dự án Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
3522

Công văn 4745/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vấn đề báo nêu

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
3523

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
3524

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về việc đưa thông tin đến người dân ở cấp xã, thôn.

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
3525

Công văn 2125/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
3526

Công văn 4525/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn Dự án Đài truyền hình Yên Bái dùng vốn vay Tây Ban Nha

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
3527

Công văn 4425/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên bố báo chí của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
3528

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
3529

Thông tư 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3530

Công văn 4212/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
3531

Thông báo 185/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
3532

Công văn 4244/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến thanh lý Hợp đồng BCC giữa VNPT và KT (Hàn Quốc)

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
3533

Quyết định 885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và chức năng nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
3534

Thông tư 21/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3535

Quyết định 3101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Khâm Thiên, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
3536

Công văn 965/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền"

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
3537

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
3538

Công văn 1791/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hệ thống giao ban điện tử trực tuyến

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
3539

Quyết định 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
3540

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010"

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
Vui lòng đợi