Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.603 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3461

Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
3462

Quyết định 818/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2007
3463

Chỉ thị 32/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
3464

Quyết định 07/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
3465

Quyết định 21/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hoá-Thông tin

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
3466

Nghị định 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
3467

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
3468

Quyết định 17/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
3469

Công văn 2995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho nước ngoài

Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2007
3470

Thông tư 12/2007/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin

Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
3471

Quyết định 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
3472

Công văn 1981/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thu tiền của Đài phát thanh truyền hình An Giang

Ban hành: 24/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2007
3473

Thông báo 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa-Thông tin

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
3474

Thông báo 67/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
3475

Công văn 1904/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thanh tra các Đài phát thanh, truyền hình địa phương

Ban hành: 09/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
3476

Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

Ban hành: 23/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
3477

Quyết định 05/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
3478

Quyết định 02/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức thi sáng tác tranh cổ động và sử dụng tranh cổ động tuyên truyền

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
3479

Quyết định 19/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-xra-en về hợp tác trong lĩnh vực văn hoá và thông tin

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
3480

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
Vui lòng đợi