Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.472 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3421

Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Ban hành: 14/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3422

Thông tư 111/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin

Ban hành: 05/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3423

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3424

Quyết định 99/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Ban hành: 26/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3425

Quyết định 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
3426

Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo

Ban hành: 03/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3427

Thông tư 10-TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 71-TC/TCT ngày 10/10/1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Ban hành: 21/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3428

Quyết định 72/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo

Ban hành: 17/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3429

Quyết định 683/1997/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Internet

Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3430

Quyết định 682/QĐ-KTKH của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành tạm thời bảng giá cước truy nhập Internet

Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3431

Quyết định 679/1997/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành thể lệ dịch vụ Internet

Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3432

Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông

Ban hành: 12/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3433

Nghị định 98/CP của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3434

Quyết định 477/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu cước viễn thông tại các khách sạn

Ban hành: 03/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3435

Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành quy định về việc cấp giấy phép cung cấp thông tin lên mạng INTERNET

Ban hành: 21/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3436

Quyết định 568-QĐ/QLCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế về tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam

Ban hành: 16/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3437

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
3438

Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam

Ban hành: 04/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
3439

Quyết định 157-QĐ/KT-KH của Tổng cục Bưu điện ban hành bảng giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile

Ban hành: 17/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3440

Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thông tin trên báo chí về ngành Ngân hàng

Ban hành: 10/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
Vui lòng đợi