thời hiệu

Lọc bài viết theo:

Tăng gấp đôi thời hiệu xử phạt hành chính về bảo hiểm (dự kiến) 20/02/2020

Đây là một trong những nội dung mới được đề xuất bổ sung tại dự thảo lần 5 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tổng hợp các loại thời hiệu thường gặp 09/01/2019

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định, khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Dưới đây là tổng hợp các loại thời hiệu thường gặp mọi người cần lưu ý.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế 10/08/2018

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế đối với di sản thừa kế là động sản và bất động sản - 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Vậy, có quy định nào về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế?

Thời hiệu yêu cầu khởi tố Tội hiếp dâm 29/06/2018

Nếu muốn yêu cầu khởi tố Tội hiếp dâm xảy ra cách đây khoảng 3-4 năm thì có được không? Thời hiệu yêu cầu khởi tố Tội hiếp dâm được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?