thi THPT quốc gia 2020

Lọc bài viết theo:

Infographic: 6 điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 01/04/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh cả nước nói chung, học sinh trung học phổ thông (THPT) nói riêng đều nghỉ học, học online tại nhà. Điều này tác động không nhỏ tới kỳ thi THPT quốc gia 2020 sắp tới đây, đặc biệt là thay đổi lịch thi.

Tăng tính bảo mật cho đề thi, bài thi THPT quốc gia 2020 27/03/2020

Tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thi THPT quốc gia 2020: Hủy toàn bộ kết quả của thí sinh bị đình chỉ thi 26/03/2020

Ngày 23/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT.

Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 15/01/2020

Mới đây, dự thảo sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến lần 2 với nhiều thay đổi đáng chú ý.