Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND Thanh Hóa khen thưởng đối với tác giả đạt Giải báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND

Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4225/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành:16/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

Số: 4225/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ TRẦN MAI NINH VÀ GIẢI VĂN HỌC LÊ THÁNH TÔNG

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVI, Kỳ họp thứ 2 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Văn học Lê Thánh Tông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông, như sau:

1. Những quy định chung:

a) Giải báo chí Trần Mai Ninh là giải dành cho những tác phẩm báo chí xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

b) Giải Văn học Lê Thánh Tông là giải dành cho những tác phẩm văn học xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

2. Đối tượng và phạm vi khen thưởng:

a) Đối với Giải báo chí Trần Mai Ninh:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của tỉnh Thanh Hóa;

Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí phản ánh về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

b) Đối với Giải văn học Lê Thánh Tông:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa;

Cá nhân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học viết về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

3. Nguyên tắc khen thưởng:

a) Việc khen thưởng phải bảo đảm công khai, chính xác, kịp thời;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng ở các mức khác nhau cho tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt giải.

4. Hình thức và mức khen thưởng.

a) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải A: Tặng Bằng khen và thưởng 6.000.000 đồng.

b) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải B: Tặng Bằng khen và thưởng 4.000.000 đồng.

c) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải C: Tặng Bằng khen và thưởng 2.000.000 đồng.

d) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải Khuyến khích: Thưởng 1.000.000 đồng.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của ngành có tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong các cuộc bình xét.

- Danh sách trích ngang các tác giả, nhóm tác giả đạt giải;

- Các căn cứ pháp lý xác nhận tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

6. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng theo Quy định này được trích trong Quỹ Thi đua - Khen thưởng hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ngay sau khi kết quả bình xét được công bố, các ngành cấp tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (Qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) cho các đối tượng đạt giải thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Các ngành, các cấp trong tỉnh có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền, phổ biến Quy định này, thường xuyên quan tâm phát hiện và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng cho tỉnh và đất nước.

Giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi