Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 42/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2010/QĐ-UBND
NGÀY 31/5/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TẶNG
DANH HIỆU "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tại Tờ trình số 2147/TTr-SNV(BTĐ) ngày 27/9/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi một phần Điều 5 của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội thành Điều 5 mới như sau:
"Điều 5. Hình thức khen thưởng:
1. Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu hoặc được công nhận có "Việc tốt" của Thành phố được tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
2. Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" hoặc được công nhận "Việc tốt" do Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc tặng được cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ."
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT. T.Ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB Bộ TP;
- Sở Tư pháp HN;
- VPUB: TH, CB, THh;
- Lưu: VT, BTĐ.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

thuộc tính Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:42/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:09/10/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi