Quyết định 1322/QĐ-UBND Hà Nội kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 1322/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tại Tờ trình số 196/TTr-BTĐ ngày 04 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố: Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, là Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thay ông Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố.
Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố khác giữ nguyên theo Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Thành phố.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Ban TĐKT Trung ương;

Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố;

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

VPUB: các PCVP, các phòng: NC, TKBT;

Ban TĐKT Thành phố;

Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
_________________
1. Chủ tịch Hội đồng: ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.
2. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng: Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
3. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.
4. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.
5. Các Ủy viên Hội đồng:
- Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành Ủy.
- Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
- Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. 
- Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.
- Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.         
- Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố.
- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
- Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố.
- Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.
- Bà Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.
- Bà Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.
- Ông Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố.
- Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố.ư
6. Ủy viên Thường trực Hội đồng: ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố./.

thuộc tính Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định 1322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1322/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:18/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi