Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
Số: 08/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Đồng Tháp, ngày 22 tháng 03 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG KHÓM, ẤP, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số: 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Khen thưởng cho khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa hàng năm, 5 năm liên tục, 10 năm liên tục, cụ thể như sau:
1. Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa hàng năm do UBND cấp huyện khen thưởng, mức thưởng được thực hiện theo Điểm d, Khoản 2, Điều 71 Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
2. Khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh khen thưởng 1 công trình phúc lợi xã hội có giá trị: 500.000.000 đồng.
3. Khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 10 năm liên tục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh khen thưởng 1 công trình phúc lợi xã hội có giá trị tối thiểu gấp 2 lần trở lên so với khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.
4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh khen thưởng 1 công trình phúc lợi xã hội có giá trị: 1.000.000.000 đồng.
5. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 10 năm liên tục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh khen thưởng 1 công trình phúc lợi xã hội có giá trị tối thiểu gấp 2 lần trở lên so với xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.
Nguồn kinh phí thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 của Quyết định này được thực hiện từ nguồn vốn xổ số kiến thiết do ngân sách tỉnh quản lý và hỗ trợ có mục tiêu về cho địa phương hàng năm.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các ngành tỉnh liên quan cân đối nguồn kinh phí triển khai thực hiện.
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá 05 năm liên tục, 10 năm liên tục có trách nhiệm đăng ký danh mục công trình phúc lợi xã hội và kèm theo hồ sơ dự án được duyệt gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký và thay thế Quyết định số: 363/QĐ-UBND.KT, ngày 27 tháng 09 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.VD.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan
 
 

thuộc tính Quyết định 08/2012/QĐ-UBND

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:22/03/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Quyết định 08/2012/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi