Kế hoạch 6686/KH-BGTVT 2019 tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp ngành giao thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 6686/KH-BGTVT

Kế hoạch 6686/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6686/KH-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:17/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 6686/KH-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

 

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Công văn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích.

- Đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải năm 2015 đến nay với chủ đề chung “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của Ngành.

- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông vận tải, nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng để mọi người cùng học tập. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu.

- Thông qua Đại hội nhằm rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.

- Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. Nội dung và các bước tiến hành

1. Những nội dung từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

1.1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phối hợp cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trong toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến ti Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua đặc biệt, thiết thực với nội dung cụ thể, dễ hiểu, gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích, có những công trình, sản phẩm chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2020) tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời triển khai phong trào “văn hóa công vụ” với 4 nội dung “Tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của cán bộ, công chức, viên chức” được Thủ tướng Chính phủ phát động và tổng kết 5 năm phong trào văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm “4 xin”, “4 luôn” theo Nghị quyết số 15-NQ/BCS ngày 19 tháng 4 năm 2014 của Ban Cán sự Đảng bộ.

Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước, mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020.

1.3. Xây dựng các điển hình tiên tiến và phát hiện nhân tố mới.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần chú trọng việc xây dựng, lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến và phát hiện các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu và đề nghị khen thưởng kịp thời.

1.4. Tổ chức bình xét, suy tôn và khen thưởng.

- Để chuẩn bị Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải năm 2020, các cơ quan, đơn vị nên kế hoạch cụ thể, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan để đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới; “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới; Huân chương các hạng; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải”…, đảm bảo công khai, dân chủ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét trình cấp có thẩm quyền quyết định, thời gian tiến hành trước ngày 29 tháng 02 năm 2020.

2. Hình thc, thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

2.1. Cấp cơ sở (các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, Tổng công ty và tương đương)

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” (cụ thể do đơn vị lựa chọn)

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành vào Quý I năm 2020.

- Thành phần, số lượng đại biểu:

+ Đối với đơn vị cơ sở có số lượng dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị toàn thể. Đơn vị cơ sở có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị đại biểu, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức quyết định trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

+ Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền (khoảng 30% tổng số đại biểu được triệu tập); đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc; điển hình tiên tiến là người trực tiếp sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (khoảng 70% tổng số đại biểu được triệu tập)

2.2. Cấp trên cơ sở (các đơn vị trực thuộc Bộ)

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị Điển hình tiên tiến”

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành vào Quý II năm 2020.

- Thành phần, số lượng đại biểu:

+ Số lượng: Tối đa 300 đại biểu (đại biểu điển hình tiên tiến khoảng 70%; đại biểu khách mời khoảng 30%).

+ Thành phần và số lượng đại biểu: Đại biểu khách mời; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua; gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (do tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của đơn vị cơ sở lựa chọn theo phân bổ đại biểu của cấp trên); chú trọng lựa chọn cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác, học tập; đại biểu nữ, đại biểu đại diện các lĩnh vực ngành...

2.3. Cấp Bộ

- Hình thức tổ chức: “Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải”

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành vào Quý III năm 2020 (tổ chức cùng ngày với Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải).

- Thành phần, số lượng đại biểu:

+ Slượng: Tối đa 500 đại biểu.

+ Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Vụ Tổ chức cán bộ) căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thông qua Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp để xem xét, tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ lựa chọn đại biểu ưu tú, đảm bảo cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong Ngành, bao gồm: đại diện tập thể Anh hùng, các cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến.

III. Chương trình, nội dung của Đại hội, Hội nghị

1. Chương trình.

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc;

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới;

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (chú trọng lựa chọn điển hình thật sự tiêu biểu có sức lan tỏa);

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các đin hình tiên tiến;

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025;

- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua;

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên;

- Tng kết và bế mạc.

Trong chương trình Đại hội, Hội nghị có thể tổ chức các hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp như: Đại biểu thiếu nhi chào mừng, biểu diễn văn nghệ, trao tặng các hình thức khen thưởng, giao lưu trực tiếp với các điển hình, xây dựng phóng sự...

2. Nội dung trọng tâm của Đại hội, Hội nghị.

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm ti:

- Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ Hội nghị Điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước từ ln trước đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị.

- Kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong những năm qua.

- Những tồn tại, hạn chế chủ yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

b) Phn phương hướng nhiệm vụ:

- Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm ti.

- Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

- Công lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải pháp chủ yếu.

c) Báo cáo tham luận, giao lưu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:

- Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện), lựa chọn những tập thể, cá nhân có mô hình mi, sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập...

- Số lượng báo cáo tùy thuộc vào thời gian Đại hội, Hội nghị; chỉ lựa chọn các báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục; đồng thời bảo đảm tính đại diện các lĩnh vực, các thành phần.

d) Tên của Đại hội, Hội nghị thống nhất như sau.

- Tên Đại hội:

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải

Lần thứ X (2020 - 2025)

Địa điểm, ngày  tháng  năm 2020

 

- Tên Hội nghị

Hội nghị Điển hình tiên tiến ....(cơ quan, đơn vị)

Lần thứ …… (2020 - 2025)

Địa điểm, ngày  tháng  năm 2020

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ tổ chức, điều hành Đại hội từ khai mạc đến bế mạc Đại hội.

Số lượng Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ từ 05 đến 11 người. Thành phần Đoàn Chtịch gồm đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và có 1/3 đại biểu là Anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp; thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động tôn vinh đin hình tiên tiến gắn với Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải và các ngày ltrọng đại của đất nước trong năm 2020.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chỉ đạo điểm Hội nghị Điển hình tiên tiến tại: Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vào Quý II năm 2020. Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ tổ chức duyệt kế hoạch của các đơn vị được chỉ đạo điểm (sẽ có lịch thông báo cụ thể).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải tiến ti Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đnghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đphối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Hội đng TĐKT Trung ương (để b/c);
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT VN;
- Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kể cả các đơn
vị đã chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn NN;
- Sở GTVT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (VN)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi