Kế hoạch 28/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 28/KH-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
 
 
 
Hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế - Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017), Bộ Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng nhằm phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành và tôn vinh những đóng góp, nhng cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của gần nửa triệu công chức, viên chức và người lao động trong ngành Y tế đang làm việc trên mọi miền tổ quốc trong công tác bo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tquốc. Bộ Y tế hướng dẫn kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng với những nội dung sau đây:
“Y tế Việt Nam: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân”
1. Truyền thông sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2017 nhằm tạo dư luận xã hội đồng thuận để các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mỗi người dân ủng hộ, cổ vũ, chia sẻ và tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nghề, động viên mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Y tế phát huy những giá trị cao đẹp của người thầy thuốc trong thực thi nhiệm vụ thông qua các đợt thi đua, các phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” “Giảm quá tải bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh”, v.v.. trong toàn ngành Y tế để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
3. Giới thiệu các thành tựu và phát triển của y tế Việt Nam gắn liền với lịch sử 72 năm cách mạng Việt Nam và 62 năm thi đua làm theo lời dạy của Bác; tôn vinh các tấm gương tiêu biểu của ngành y tế: anh hùng, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; tập thể tiêu biểu và cá nhân điển hình xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân để khẳng định vai trò, vị thế của ngành y tế trong xây dựng phát triển đất nước, để cộng đồng xã hội, chia sẻ, ủng hộ ngành y tế phát triển.
- 100% các đơn vị trong toàn ngành y tế triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2017);
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng chung cuối năm;
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo phải hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
A. Hoạt động truyền thông y tế
1. Sử dụng đồng bộ các loại phương tiện thông tin đại chúng để truyền thông rộng rãi tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ của người dân trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về y tế; các thành tựu y tế nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, thách thức của ngành y tế trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
2. Kết hợp việc truyền thông các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh, biểu dương các tập thể, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các thành tựu khoa học công nghệ của ngành Y tế với phương châm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp đặc điểm, tình hình của từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền thông về Phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, giảm quá tải bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế góp phần làm cho hình ảnh người cán bộ y tế, tốt hơn, đẹp hơn trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để tăng thời lượng tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các thành tựu y tế nổi bật, các nhiệm vụ, kế hoạch, hoạt động trọng tâm của ngành Y tế năm 2017.
B. Hoạt động thi đua, khen thưởng
1. Phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua trong ngành y tế chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017 đặc biệt là Ngày Thành lập Đảng (03/2), Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
2. Mỗi đơn vị, tập thể tùy theo nhiệm vụ cụ thể phát động phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, của ngành y tế năm 2017, đặc biệt tổ chức tôn vinh những tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, nhất là các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đợt 12 năm 2017.
3. Phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để có hình thức khen thưởng thích hợp, động viên kịp thời và tạo ảnh hưởng tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, lan rộng và hiệu quả thiết thực.
* Tại trung ương:
A. Hoạt động truyền thông y tế
1. Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
2. Tổ chức Họp báo, gặp mặt báo chí cung cấp thông tin, giới thiệu các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2017 với chủ đề “Y tế Việt Nam: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
3. Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Y tế Việt Nam: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tối ngày 27/02/2017;
4. Tổ chức chương trình “Sự hi sinh thầm lặng” lần thứ IV năm 2017.
5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị; các buổi tọa đàm, phóng sự, ký sự trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử tuyên truyền về kết quả công tác y tế năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo, các thành tựu y tế nổi bật, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến.
6. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, thành tựu khoa học công nghệ y tế nổi bật, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của ngành Y tế (đặc biệt, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Đông - Xuân, bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm quá tải bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong mùa lễ hội, dịp Tết Nguyên đán và đẩy mạnh việc tuyên truyền Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, hoạt động đối ngoại của ngành Y tế, công tác Dân số - KHHGĐ, v.v..);
7. Truyền tải công tác truyền thông các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, Fanpage Bộ trưởng;
8. Phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức phát động Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
9. Xây dựng, tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu, tài liệu truyền thống (băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, sách mỏng, tài liệu truyền thông số, v.v..) phục vụ cho các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
B. Hoạt động thi đua, khen thưởng
1. Tổ chức, hướng dẫn triển khai phát động phong trào thi đua trong ngành y tế chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành y tế (27/2/1955 - 27/2/2017).
2. Tổ chức, hướng dẫn tôn vinh, biểu dương các gương thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017, các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong thực hiện công tác thực thi nhiệm vụ.
3. Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV.
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để đề xuất những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc của ngành tôn vinh trong dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII năm 2020.
5. Tổ chức đánh giá, tổng kết các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ từ các đơn vị đến toàn ngành y tế, phát hiện những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ để đề xuất các hình thức khen thưởng thích hợp.
6. Hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành đăng ký thi đua năm 2017; đăng ký xét Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2016 thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2020.
7. Tổ chức gặp mặt các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc y học cổ truyền trong dịp 27/2/2017 để thăm hỏi, động viên, chia sẻ các nhiệm vụ của đơn vị, của ngành y tế.
* Tại địa phương:
A. Hoạt động truyền thông y tế
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017);
2. Lồng ghép đưa các nội dung tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đơn vị năm 2017, những thành tựu y tế, những tấm gương điển hình trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị;
3. Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại đơn vị; tổ chức đoàn lãnh đạo đơn vị thăm hỏi, động viên nguyên lãnh đạo, cán bộ đơn vị, người bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày 27/2.
4. Thực hiện tổ chức các sự kiện, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng các gương thầy thuốc, cán bộ y tế điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các thành tựu, kết quả nổi bật y tế (đặc biệt, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Đông - Xuân, bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm quá tải bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong mùa lễ hội, dịp Tết Nguyên đán và đẩy mạnh việc tuyên truyền Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, hoạt động đối ngoại của ngành Y tế, công tác Dân số - KHHGĐ, v.v..) tại địa phương, đơn vị;
5. Phát động Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam trong toàn đơn vị;
6. Tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông (băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, sách mỏng, tài liệu truyền thông số,v.v..) phục vụ cho các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
B. Hoạt động thi đua, khen thưởng
1. Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động năm 2017; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, từ đó, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong đơn vị;
2. Tôn vinh, biểu dương các gương thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017, các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong thực hiện công tác thực thi nhiệm vụ;
3. Thực hiện đăng ký thi đua năm 2017; đăng ký xét Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2016 theo đúng quy định hiện hành theo Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2020.
4. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả hoạt động về Bộ Y tế; tổng kết các hoạt động truyền thông, thi đua, kịp thời giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đề nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác kế hoạch năm đề nghị Bộ Y tế khen thưởng.
1, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng
- Đầu mối xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí cung cấp thông tin, giới thiệu các nội dung hoạt động của kế hoạch; tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Y tế Việt Nam: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân” tối ngày 27/02/2017;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phóng sự, ký sự tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017, các thành tựu y tế nổi bật, các tấm gương điển hình tiên tiến;
- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017 hưởng ứng 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động năm 2017 nhằm phát hiện các gương điển hình trong phong trào, biểu dương khen thưởng nhân rộng cá nhân mô hình điển hình tạo sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua.
- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị tôn vinh các tấm gương Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017, các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong thực hiện công tác thực thi nhiệm vụ;
- Đầu mối kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua của Bộ Y tế phát động tại các đơn vị, cơ sở y tế; đăng ký thi đua, xét Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Y tế;
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua kết hợp với công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, đánh giá kết quả của phong trào, xét đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch công tác năm của đơn vị và toàn ngành y tế, đề nghị khen thưởng cao cho các đơn vị, cá nhân và toàn ngành y tế.
2, Văn phòng Bộ
- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các nội dung hoạt động kế hoạch;
- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động kế hoạch;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
3, Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động kế hoạch;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
4, Vụ Tổ chức cán bộ
- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông kết quả đánh giá triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, dự kiến tổ chức thực hiện từ tháng 01 - 03/2017;
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử (gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh);
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong đó về truyền thông chất lượng bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới đánh giá chất lượng bằng bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; truyền thông về chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện vệ tinh và bác sỹ gia đình, dự kiến tổ chức từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2017;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo đảm tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân phục vụ Tết Đinh Dậu.
6, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo
- Đầu mối, phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo đài về thành tựu khoa học công nghệ nổi bật năm 2016 và đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, dự kiến tổ chức từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017;
- Tổ chức trao tặng 04 công trình khoa học, trong đó công trình khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh (03 công trình khoa học) và giải thưởng Nhà nước (01 công trình khoa học);
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
7, Cục Y tế dự phòng
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống các bệnh dịch mùa đông xuân và dịch bệnh mới nổi trong mùa lễ hội, dịp Tết Nguyên đán;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
8, Cục An toàn thực phẩm
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
9, Cục Quản lý Dược
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông về triển khai thi hành Luật Dược (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017);
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
10, Cục Quản lý môi trường y tế
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông về xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
11, Cục Quản lý Y dược cổ truyền
- Đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại danh y - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV tại Khu di tích xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên vào ngày 11/2/2017;
- Tổ chức đoàn lãnh đạo Bộ đi thăm hỏi một số cụ lương y, thầy thuốc y học cổ truyền tiêu biểu đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh nhân dịp 27/2/2017;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
12, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Đầu mối tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Dân số Việt Nam và kỷ niệm 55 năm truyền thống ngành DS-KHHGĐ;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực dân số, dự kiến tổ chức từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
13, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương
- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế năm 2016 và định hướng năm 2017 và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác y tế phục vụ đón Tết Nguyên đán và các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017;
- Giới thiệu các gương điển hình Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú mới được phong tặng trên website của Trung tâm;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
14, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục khác
- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Chủ động xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách để chủ động cung cấp thông tin và tổ chức truyền thông kịp thời và hiệu quả;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
15, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã Hội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế
- Mở chuyên trang, chuyên mục đăng tin tin, bài phỏng vấn tuyên truyền các gương thầy thuốc, cán bộ y tế điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các thành tựu, kết quả nổi bật của ngành y tế;
- Giới thiệu các gương điển hình Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú mới được phong tặng trên website của Báo điện tử, Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2017 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Báo Sức khỏe và Đời sống: Chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình “Sự hi sinh thầm lặng” lần thứ IV năm 2017.
16, Sở Y tế các tỉnh/thành phố
- Xây dựng kế hoạch, có văn bản chỉ đạo các nội dung hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai nội dung các hoạt động bám sát tình hình tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, chất lượng, báo cáo kết quả về Bộ Y tế (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng).
17, Bệnh viện, Viện, Trường, Học viện, đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế ngành.
- Xây dựng kế hoạch, có văn bản chỉ đạo các nội dung hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 27/2, bên cạnh đó, tập trung vào các hoạt động cụ thể: Tôn vinh các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017 của đơn vị, Thầy thuốc y học cổ truyền được tôn vinh trao giải Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV; Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại đơn vị; tổ chức đoàn lãnh đạo đơn vị thăm hỏi, động viên nguyên lãnh đạo, cán bộ đơn vị, người bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày 27/2,v.v..
- Tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông (băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, sách mỏng, tài liệu truyền thông số,v.v..) phục vụ cho các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai nội dung các hoạt động bám sát tình hình tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, chất lượng, báo cáo kết quả về Bộ Y tế (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng).
5.2. Tiến độ thực hiện
Các hoạt động truyền thông tập trung trong quý I/2017, trong đó ưu tiên dịp Tết Đinh Dậu và tuần lễ trước, trong và sau ngày Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/2017).
5.3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí từ ngân sách nhà nước được phân bổ từ trung ương và địa phương và các nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Báo cáo gửi về Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TtrB, VPB;
- Sở Y tế 63 tỉnh/ thành phố;
- Đơn vị thuộc BYT, Y tế ngành;
- Báo SKĐS, GĐXH, Cổng TTĐT BYT:
- Lưu: VT, TT-KT (05).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
 
 

thuộc tính Kế hoạch 28/KH-BYT

Kế hoạch 28/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017)
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:12/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Kế hoạch 28/KH-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi